_Moodle_

 • Fòrum de suport EIX
  Per resoldre qualsevol dubte o problema relacionat amb el desplegament i servei de Moodle dels entorns virtuals d’aprenentatge EIX.
 • Portal de suport d’Àgora
  Espai per demanar la creació d’un entorn Moodle de centre i informació de les novetats relacionades amb els entorns Àgora-Moodle i EIX.
 • Suport a l’administració dels nous espais Moodle a l’entorn Eix
  Aquest espai inicial de suport a l’administració dels nous Moodles us presenta de forma detallada com poder configurar de forma ràpida els espais de centre.
 • Suport inicial al treball amb Moodle
  Aquest espai pretén ser un suport senzill i àgil per als docents a l’hora de gestionar i crear els seus cursos Moodle, partint des de les primeres passes.
 • Materials de consulta sobre Moodle
  Informació sobre l’ús d’aquesta plataforma d’aprenentatge, a l’hora de generar cursos, crear o penjar recursos, activitats i fitxers, eines per a l’avaluació, personalització del lloc, crear i afegir usuaris, establir la comunicació…
 • Aula d’autoaprenentatge: Moodle
  Curs d’autoaprenentatge sobre l’entorn Moodle, aprendre sobre Moodle pas a pas.
 • Taller obert sobre Moodle
  Taller obert de 4 mòduls pensat per descarregar en local al Moodle del centre i fer una formació dirigida pel responsable de la plataforma a la resta dels companys i companyes. Conté anotacions dirigides al formador.
 • Exemples de cursos Moodle i plantilles
  Aquest entorn Moodle recull cursos d’exemple que serveixen de model i, a més, poden ser descarregats i instal·lats al propi Moodle de centre. Pretén proporcionar als docents orientacions sobre com treballar amb els alumnes i exemplificar les possibilitats. Així mateix, conté dos cursos on estan recollides les possibilitats d’ús més corrents de Moodle que poden ser descarregats i instal·lats com a plantilles.
 • Youtube: Centres en línia
  Canal de Youtube on es comparteixen materials audiovisuals per portar a terme l’educació amb entorns virtuals d’aprenentatge, on trobareu:
  • Videotutorials: autoaprenentatge en format de càpsula audiovisual per tal de conèixer diferents aspectes d’entorns virtuals d’aprenentatge i de l’educació en línia.
  • Webinars: Taules rodones virtuals de curt format i amb participació i gravacions de formacions en línia.