Terminis del concurs

1 de juny inici del període de recepció dels vídeos participants.

18 de novembre tancament del període de recepció dels vídeos participants.

21 de novembre publicació dels 5 vídeos finalistes.

23 de novembre inici de les votacions.

25 de novembre últim dia de votacions.

15 de desembre lliurament del premis.