Marcs d’actuació

ERASMUS+

En el marc d’aquest programa, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya promou diferents accions amb l’objectiu de donar una dimensió europea a la Formació Professional que fomenti l’ocupabilitat dels joves, una major qualitat en la formació i en el procés d’ensenyament-aprenentatge, a la vegada que impulsa la internacionalització i modernització dels centres educatius catalans.

Les accions que es promouen són:

  • La mobilitat per l’aprenentatge permet a l’alumnat i al professorat la realització d’una estada formativa en empreses o institucions d’altres països. L’alumnat de cicles formatius pot realitzar estades d’estudis en centres educatius o de pràctiques en empreses a l’estranger. El professorat de formació professional pot impartir docència en centres educatius o realitzar formació en empreses estrangeres.

Per a més informació cliqueu aquí.

  • La cooperació per a la innovació està fonamentada en la creació d’associacions estratègiques entre centres europeus per a la transferència de la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. S’espera que aquesta acció aporti efectes positius i de llarg termini a les institucions participants i als sistemes educatius en el quals s’enquadrin aquestes activitats, així com a les persones directa o indirectament involucrades en les activitats organitzades.

Per a més informació cliqueu aquí.

  • El suport a la reforma de polítiques promou l’avaluació de l’impacte global de mesures basades en l’aplicació de polítiques innovadores amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes d’educació i formació i de les polítiques de joventut. L’acció vol aconseguir la participació d’autoritats públiques d’alt nivell en la recollida i avaluació de proves pertinents que recolzin i supervisin la reforma de les polítiques amb mètodes d’avaluació sòlids i àmpliament reconeguts aplicats a gran escala.

Per a més informació cliqueu aquí.

POCTEFA

En el marc del programa europeu POCTEFA (Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra), el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya lidera el projecte europeu PyireneFP amb l’objectiu de desenvolupar un espai transfronterer de formació professional amb serveis d’informació, orientació i reconeixement mutu d’estudis, per tal d’ajudar les persones a seguir itineraris de formació a través de les ofertes formatives existents en centres de l’espai transfronterer entre Espanya i França.

Per a més informació cliqueu aquí.