PFI Autoritzats

 

NOTÍCIES

ACCÉS ALS ESPAIS

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PFI. CURS 2018-2019

S’ha publicat la Resolució concessió subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció, curs 2018-2019.
Accés a la resolució

IMPORTANT: Els centres subvencionats hauran de presentar en el termini establert la documentació a què fan referència els apartats 21.2 b) i 21.2 c) de l’ordre de bases que regula la convocatòria. Així com la comunicació de la data d’inici del PFI en el termini màxim d’una setmana a comptar des de la data en què iniciïn.

(Data de publicació: 19/10/2018)

 

INFORMACIÓ PER A TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS I ESTABLIMENTS AUTORITZATS

Es publica la Guia d’aplicació del PFI autoritzats per al curs 2018-2019.

OFERTA FORMATIVA PER A PROFESSORAT PFI, inscripció oberta al següent enllaç.

Formació:

– Tutoria: acompanyar per aprendre (Curs presencial. Barcelona)
– Tutoria: acompanyar per aprendre (Curs presencial. Girona)
– Tutoria: acompanyar per aprendre (Curs presencial. Tarragona)
– Full de càlcul nivell bàsic (Curs semipresencial. Barcelona)
– Metodologia: treball per projectes (Curs presencial. Barcelona)

(Data de publicació: 27/09/2018)

 

COMUNICACIÓ DE LA DATA D’INICI DEL PFI CURS 2018-2019

Tots els centres educatius i establiments que imparteixin PFI el curs 2018-2019, han de lliurar al Departament d’Ensenyament el document Comunicació d’inici dels PFI, en el termini màxim d’una setmana a comptar des de la data en què iniciïn. En el cas dels programes ja iniciats a data d’avui han de presentar el document com a màxim el dia 2 d’octubre.

El document es presentarà per registre i es demana que s’avanci una còpia per correu electrònic a pqpi.ensenyament@gencat.cat
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PFI CURS 2018-2019

Per una errada tècnica el dilluns 25 de juny la versió dels documents a adjuntar a la sol·licitud (Informe i pressupost) disponible al web no era la correcta.
La versió correcta d’ambdós documents ja està disponible.

(Data de publicació: 26/06/2018)

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PFI CURS 2018-2019

S’ha publicat la RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius autoritzats pel DE (públics de titularitat diferent a la Generalitat de Catalunya i privats), per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2018-2019.

Enllaç resolució

(Data de publicació: 22/06/2018)

 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 2018 per a centres i establiments no subvencionats

Com cada any, abans de finalitzar el curs és important que l’alumnat pugui valorar el funcionament dels programes i així tenir un indicador de satisfacció general sobre el seu funcionament. És per això que us demanem que el vostre alumnat respongui la corresponent enquesta de satisfacció.

Període per respondre l’enquesta: del 24 de maig fins el 30 de juny de 2018. El procediment a seguir per omplir l’enquesta el facilitem per correu electrònic a cada centre.

Instruccions enquesta de satisfacció 2018

Accés a l’enquesta

Els centres i establiments subvencionats han de consultar l’espai Subvencionats 2017-2018.

(Data de publicació: 22/05/2018)

 

REUNIONS INFORMATIVES

Del 19 de febrer al 9 de març s’han realitzat reunions informatives adreçades a tots els centres/establiments autoritzats a impartir PFI, per tractar del plantejament i organització dels programes.

ACCÉS ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2017-2018

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2017-2018

 

 

 

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2016-2017

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2016-2017

 

 

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2015-2016

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2015-2016

 

 

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS 2014-15

ACCÉS A ESPAI AUTORITZATS SUBVENCIONATS

 

 

CONTACTEU A:
pqpi.ensenyament@gencat.c