Mòduls de formació general

Aprendemos en casa   (Ministerio de Educación y FP i RTVE)

Programes educatius Canal Super3

Cat ràdio adolescents

Icatkids

Què, qui, com

Ted talks (xerrades i conferències al voltant de diversos temes. Es pot filtrar per temàtica i per idioma, així com afegir subtítols)

Orientacions i activitats per a l’alumnat nouvingut

3O minuts (Sobre el coronavirus)

Webinar (educar per a les professions del futur)

Mòdul 1: Estratègies i eines de comunicació

Dossier comunicació PTT Guíxols – Vall d’Aro

Material ortografia i gramàtica català

Lectura eficaç  (Català)

Regles ortogràfiques

Exercicis interactius ortografia

Activitats accentuació

L’oració. Subjecte i predicat

Notícia de la setmana

Diccionari català

Treballar els barbarismes

Joc cooperatiu (treballar la comprensió i raonament amb scape room)

Joc comunicació: classificar categories gramaticals

Llengua castellana:

Exercicis de llengua castellana

Activitats interactives en llengua castellana

Exercicis llengua castellana

Canal youtube “La lengua con TIC entra”

Jocs per a treballar la llengua castellana

 Sinònims i antònims

Anglès:

Bloc d’anglès als PFI

Duolingo.com

Hangman

Quizlet anglès

Subingles exercises

Real-english

Tecnologies de la informació i la comunicació:

Tutorials per crear Apps

App inventor

Thunkable

Voki (creació d’avatars)

Joc de Scape room 

Mòdul 2: Entorn social i territorial

Geografia

Jocs geogràfics

Sopa de lletres dels rius del món

Mapes interactius Seterra

Mapes interactius Alonso

Mapes interactius Catalunya

Mapes interactius Europa i la Unió Europea

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

Història

Aplicació Edpuzzle Aquesta aplicació permet seleccionar parts d’un vídeo i plantejar preguntes que els alumnes han de respondre.

Alguns edpuzzle públics:

Introducció feudalisme

Dictadura franquista i transició democràtica

Canal youtube “La cuna de Halicarnaso”. Vídeos curts on s’expliquen de manera amena totes les etapes històriques.

Canal youtube Lecciones de historia. Rosa Liarte

Línia del temps interactiva (presidents Generalitat)

Altres

Els premis Nobel

Recerca en acció. (Coneixement del Medi): Propostes per fer experiments senzills.

Mòdul 3: Estratègies i eines matemàtiques

Toomates

Intermatia Exercicis interactius ESO

Recursos ESO (potències, fraccions, decimals, equacions)

Problemes matemàtics de la vida quotidiana

Recursos àmbit matemàtic CESIRE

Fraccions I

Material matemàtiques. Formadors museu matemàtiques de Catalunya

Materials matemàtiques. Formadors museu matemàtiques de Catalunya -2

Dossier matemàtiques PTT Guíxols – Vall d’Aro

Matemàtiques. Nivell 1r. cicle ESO

Exercicis nivell 1r. ESO

App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.math

Mòdul 4: Incorporació al món professional

Coneixement de l’entorn professional. Curs moodle en obert

Flippedfol. Material PRL i formació laboral

30 minuts (Precarietat laboral)

Recursos cinematogràfics (cinema i sèries TV) per pensar en la feina del futur

Recursos procés de recerca de feina:

Infografies Barcelona Activa sobre el procés de recerca de feina

Jovecat.gencat.cat – Recerca de feina

Servicio Público de Empleo Estatal

Eines per elaborar un currículum infogràfic 2.0:

Eines per elaborar currículum tradicional a la web: