Formació

Formació telemàtica

Introducció al disseny 3D amb Tinkercad

El curs d’introducció al disseny 3D amb Tinkercad neix amb la voluntat de ser una eina que faciliti treballar la creativitat a l’aula. Partint d’una idea inicial, els alumnes podran representar-la i, fins i tot, obtenir el resultat del procés creatiu de forma tangible, a través de la impressió 3D.
Aquest curs vol ser una guia flexible per a docents que comencen de zero o que ja tenen nocions de disseny 3D. En les tasques de cada mòdul, es marquen unes pautes amb la finalitat d’aconseguir els objectius d’aprenentatge, però sense voler limitar la creativitat del docent.
El projecte final, que s’anirà treballant en tots els mòduls del curs i prendrà forma en el darrer mòdul, vol fer arribar aquests coneixements a l’aula, a través d’una proposta didàctica.
Realitzar aquest curs també és una oportunitat per establir contacte amb altres docents que tenen els mateixos interessos i necessitats. Per això s’han establert els fòrums, una eina eficaç de col·laboració i de relació.

Objectius

Els objectius generals d’aquest curs són:

Conèixer les eines bàsiques que ens ofereix el programa Tinkercad.
Treballar de manera creativa, a través d’activitats guiades, però obertes.
Dissenyar i implementar a l’aula una proposta didàctica.

 

Disseny 3D amb SketchUp

El curs de disseny 3D amb SketchUp neix amb la voluntat de ser una eina que faciliti treballar la creativitat a l’aula. Partint d’una idea inicial, els alumnes podran representar-la i, fins i tot, obtenir el resultat del procés creatiu de forma tangible, a través de la impressió 3D.
Aquest curs vol ser una guia flexible per a docents que comencen de zero o que ja tenen nocions de disseny 3D. En les tasques de cada mòdul, es marquen unes pautes amb la finalitat d’aconseguir els objectius d’aprenentatge, però sense voler limitar la creativitat del docent.
El projecte final, que s’anirà treballant en tots els mòduls del curs i prendrà forma en el darrer mòdul, vol fer arribar aquests coneixements a l’aula, a través d’una proposta didàctica.
Realitzar aquest curs també és una oportunitat per establir contacte amb altres docents que tenen els mateixos interessos i necessitats. Per això s’han establert els fòrums, una eina eficaç de col·laboració i de relació.

Objectius

Els objectius generals d’aquest curs són:

Conèixer les eines bàsiques que ens ofereix el programa SketchUp.
Treballar de manera creativa, a través d’activitats guiades, però obertes.
Dissenyar i implementar a l’aula una proposta didàctica.

 

Materials disponibles a Ateneu

Tinkercad és una aplicació que posa a l’abast de l’usuari tota la potència del disseny 3D, però amb una interfície d’usuari tant senzilla, que el fa ideal per a estudiants de primària i secundària.

A partir de figures definides, com un cub, cilindre, esfera, etc., que es poden combinar per obtenir-ne de més complexes. Els dissenys obtinguts poden servir per a ser impresos, amb impressores 3D, per ser construïts amb bricks o per formar part del vostre món minecraft. L’únic límit serà el de la vostra imaginació.

SketchUp és una potent eina de disseny 3D de Google. Disposa de la versió d’escriptori i una altre en línia. S’utilitza en entorns educatius i professionals.

Trobareu informació de com Configurar i imprimir amb la impressora Witbox Go !

CoSpaces és una aplicació en línia  que us permet dissenyar escenaris de Realitat Virtual. També ens permet introduir blocs de programació en Blockly i Script.

El projecte ens guiarà en el procés d’escanejar figures en 3D per poder mostrar-los posteriorment en realitat augmentada.

Contacta amb nosaltres

Per qualsevol consulta formaciotac@xtec.cat amb l’etiqueta [Tecnologies3D].