Mini reptes d’Scratch: Què són?

Mini reptes d’Scratch: Què són?

 

Per la implementació del material didàctic d’Scratch hem lliurat uns mini reptes durant el curs 2019-2020. Compteu amb el fòrum al node d’Scratch i el correu mschools@xtec.cat per fer-nos arribar els vostres dubtes.

Els trobareu en aquest format de targeta:

MRI  MRA

Els mini reptes poden ser de dos tipus: inicials o avançats. Tots els mini reptes estan oberts a la creativitat.

Un mini repte inicial (MRI) proposa una seqüència de passes amb les pistes corresponents i s’acompanya de blocs recomanats.

Un mini repte avançat (MRA) exposa una descripció del repte sense pistes concretes, però amb una recomanació de blocs.

Com?

Cada mini repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir. Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als vostres alumnes quan considereu oportú.

Dubtes i aportacions?

Disposeu del fòrum que trobareu al web de programació i robòtica per compartir els dubtes que us vagin sorgint al desenvolupar els mini reptes amb els vostres alumnes.

Moltes gràcies a t@ts!!!