Què són?

Mini reptes d’Scratch: Què són?

 

Per la implementació del material didàctic d’Scratch lliurem uns mini reptes des del curs 2019-2020. Compteu amb el fòrum al node d’Scratch i el correu mschools@xtec.cat per fer-nos arribar els vostres dubtes.

Els trobareu en aquest format de targeta:

MRI  MRA

Els mini reptes poden ser de dos tipus: inicials o avançats. Tots els mini reptes estan oberts a la creativitat.

Un mini repte inicial (MRI) proposa una seqüència de passes amb les pistes corresponents i s’acompanya de blocs recomanats.

Un mini repte avançat (MRA) exposa una descripció del repte sense pistes concretes, però amb una recomanació de blocs.

Com?

Cada mini repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir. Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als vostres alumnes quan considereu oportú.

Recomanacions per crear el vostre propi mini repte:

Per crear un projecte amb Scratch és important planificar allò que es vol realitzar. Generar un guió o esquema ens ajudarà a aterrar millor les idees.

Per fer l’esquema és important preguntar-nos i tenir en compte els següents aspectes:

  1. A quina edat anirà dirigit el projecte?
  2. Quina és la temàtica que s’hi tractarà?
  3. Quin format vull donar-li perquè sigui coherent amb la temàtica i l’edat escollida (un joc,una història animada, un cartell interactiu o una presentació)?
  4. Quants personatges i/o objectes apareixeran al meu projecte?

4.1. Seran de la biblioteca de personatges de Scratch, els dibuixaré o els exportaré d’Internet?

5. Quina serà la seqüència d’accions que m’agradaria que es mostrin? 

      Tenir en compte que hi ha d’haver un:

  • Inici: (una introducció que situí a l’usuari que mirarà o jugarà al projecte). Això es pot aconseguir fent que un personatge expliqui breument de què va l’activitat. També es pot incloure la introducció a la descripció de la pàgina d’inici del projecte.
  • Desenvolupament: quin serà el cos del projecte. Aquí és important dedicar una estona a pensar quina serà l’estratègia (en el cas de fer un joc) o ve, l’evolució de la història si és una projecció.
  • Final: Tancar el joc o la història és un aspecte important per acabar de donar-li sentit. Per fer-ho, podem jugar amb l’acumulació o pèrdua de punts, l’ús d’un cronòmetre de temps o simplement escenificar un final a través dels mateixos personatges o amb un canvi de fons.

6. Cerca de material que m’ajudi a realitzar el projecte si no tinc suficients coneixements per aconseguir-ho. És molt important no rendir-nos si no coneixem Scratch en profunditat i atrevir-nos a buscar petits tutorials o documents a Internet que ens puguin ajudar a tirar endavant les nostres idees.

Dubtes i aportacions?

Disposeu del fòrum que trobareu al web de programació i robòtica per compartir els dubtes que us vagin sorgint al desenvolupar els mini reptes amb els vostres alumnes.

Moltes gràcies a t@ts!!!