Píndoles de Pensament Computacional Desendollat!

Les píndoles són uns minivídeos d’autoaprenentatge que atorguen autonomia al vostre alumnat quan estan resolent un repte de pensament computacional desendollat i també són un recurs pels docents per implementar el pensament computacional desendollat a les aules.

La píndola és una petita explicació d’un aspecte concret o d’un procés de resolució que forma part d’un repte.

Per exemple, en el repte “We are architects” presentat per l’escola Minyons d’Urgell en el qual es proposa a l’alumnat el disseny de plànols amb l’objectiu de millorar el pati de l’escola, s’ofereix la píndola titulada “Treballem STEAM” amb la qual se li explica a l’alumnat com resoldre una regla de tres, ja que és un concepte que ha de tenir assimilat per tal de resoldre aquest repte.