Pensament Computacional Desendollat

El pensament computacional desendollat és un procés per buscar solucions creatives, obertes, imaginatives, artístiques i enginyoses en qualsevol àmbit curricular.

Podem abordar problemes de manera sistemàtica, dividint-lo en parts més petites per trobar-hi solucions, tot tractant aspectes de codificació i patrons de pensament que permetin a l’alumnat desenvolupar habilitats com el raonament lògic, el pensament crític, la creativitat i la presa de decisions sense utilitzar cap dispositiu digital.

Les activitats desendollades es poden integrar en qualsevol àmbit curricular, per exemple, en l’àmbit matemàtic en la resolució de problemes o en l’àmbit de ciències per a aprendre a elaborar un mètode per resoldre un experiment científic. I per tant, desenvolupar la competència digital de l’alumnat (Primària, ESO).

 

Materials didàctics Seminaris web Píndoles

L’Àrea de Cultura Digital del Departament d’Educació ofereix una sèrie de materials didàctics (unitats i activitats d’aprenentatge), reptes i píndoles per tal de treballar directament amb l’alumnat el pensament computacional de forma desendollada, a més d’una sèrie de recursos a la xarxa a partir dels quals se’n poden extreure idees i recursos molt interessants.