Què és Scratch?

Scratch és un entorn de programació que ens permet crear múltiples activitats diferents, com jocs, històries interactives, contes audiovisuals …

Amb Scratch Jr i Scratch podem crear qualsevol classe d’història animada o de conte audiovisual, o de joc afegint moviment, sons, mil efectes, textures i l’ús de les diferents tècniques artístiques.

En aquesta pàgina posem a la vostra disposició : Materials Didàctics, formació, seminaris web, reptes, píndoles i recursos.

/td> /td>

Scratch Challenge: aquesta proposta es va aplicar per primera vegada el curs 2017-2018 i va dirigida al Cicle Mitjà i Superior de Primària i als primers cursos de l’ESO. S’estructura en materials modulars, d’una durada de 12 sessions cada mòdul, on els alumnes han de resoldre reptes al voltant de la programació amb Scratch. Els mòduls tenen una estructura seqüencial, de forma que la seva complexitat es va incrementant. Els centres, en funció de la seva experiència prèvia, poden decidir a partir de quin mòdul comencen a treballar i fins a quin mòdul pretenen arribar.

mSchools Scratch Challenge

Els materials (tant els dels alumnes com els dels professors) són a la vostra disposició en forma de web Nodes per al treball directe o descàrrega i instal·lació a l’espai Nodes o Moodle de centre. Podeu fer servir aquestes indicacions per traspassar-los al Nodes o al Moodle del centre.

També compteu amb els Mini Reptes Scratch que són una relació de propostes lúdiques a treballar amb l’alumnat, distribuïdes en dos tipus (inicial i avançat) que tenen com a objectiu motivar la necessitat de consultar els diferents mòduls del curs amb el que es facilitarà la visita de tot el material didàctic. l

Els trobareu en aquest format de targeta:

MRI  MRA

Els mini reptes poden ser de dos tipus: inicials o avançats. Tots els mini reptes estan oberts a la creativitat.

Un mini repte inicial (MRI) proposa una seqüència de passes amb les pistes corresponents i s’acompanya de blocs recomanats.

Un mini repte avançat (MRA) exposa una descripció del repte sense pistes concretes, però amb una recomanació de blocs.

Com?

Cada mini repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir. Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als vostres alumnes quan considereu oportú.

Aquest curs 2020-2021 compteu amb els Seminaris Web on us presentem les diferents iniciatives, recursos i desenvolupem reptes en directe programats amb Scratch i els reptes que anem lliurant des de l’octubre. També un espai de píndoles per ajudar a l’autoaprenentatge de l’alumnat i dels docents i resoldre els dubtes que van sorgint mentre programeu els vostres reptes.