RepteS

Recomanació important: Ompliu els apartats  Instruccions i Notes i Informació del vostre projecte abans de compartir.

 

 

Cliqueu si voleu accedir i baixar

les targetes dels reptes.

Consells per donar solucions als reptes o fer depuracions de les solucions d’altri:

 1. Ús adequat dels elements de decisió:
  1. Condicionals  si…llavors…/si…llavors…si no…
  2. Elements regits per una condició com ara repeteix fins…/espera fins…)
  3. Elements d’iteració (bucles com ara per sempre…/repeteix N …/repeteix fins…).
 2. Ús dels sensors i de les variables com a
  1. Elements de comparació en les decisions,
  2. Personalització de l’execució
  3. Emmagatzematge de la informació.

Cliqueu si voleu accedir a les solucions i a les depuracions dels reptes.

Recordeu fer ús dels

mini reptes                                  la proposta didàctica Scratch Challenge           

Mini reptes d’Scratch: Què són?

 

Per la implementació del material didàctic d’Scratch hem lliurat uns mini reptes durant el curs 2019-2020. Compteu amb el fòrum al node d’Scratch i el correu mschools@xtec.cat per fer-nos arribar els vostres dubtes.

Els trobareu en aquest format de targeta:

MRI  MRA

Els mini reptes poden ser de dos tipus: inicials o avançats. Tots els mini reptes estan oberts a la creativitat.

Un mini repte inicial (MRI) proposa una seqüència de passes amb les pistes corresponents i s’acompanya de blocs recomanats.

Un mini repte avançat (MRA) exposa una descripció del repte sense pistes concretes, però amb una recomanació de blocs.

Com?

Cada mini repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir. Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als vostres alumnes quan considereu oportú.

Dubtes i aportacions?

Disposeu del fòrum que trobareu al web de programació i robòtica per compartir els dubtes que us vagin sorgint al desenvolupar els mini reptes amb els vostres alumnes.

Moltes gràcies a t@ts!!!