Llançament del projecte TransferINN

El 14 de setembre 2016 va tenir lloc a Markina-Xemein la presentació del projecte europeu TransferINN: Generació d’ecosistemes d’innovació basat en la transferència de coneixement.

El projecte TransferINN respon al repte de potenciar la innovació, a ambdós costats dels Pirineus, mitjançant la transferència de coneixement entre els centres de formació professional, els centres tecnològics, les universitats i laboratoris, entre d’altres, cap a les microempreses, pimes i emprenedors. Les sinèrgies que s’estableixin entre tots ells faran néixer acords de col·laboració i dinàmiques sistemàtiques d’innovació que possibilitaran la millora de la competitivitat de les empreses generant un ecosistema positiu per a la societat.

Presentació del projecte TransferINN a Catalunya

El 24 de novembre de 2016 el Departament d’Ensenyament va celebrar la jornada de presentació del projecte europeu TransferINN a les empreses, centres tecnològics, universitats i instituts de Formació Professional de Catalunya en un dels centres educatius de Formació Professional més actius de la comarca d’Osona, l’Institut de Vic.

img_1062

En aquesta jornada es van presentar els serveis d’innovació dels centres de formació professional “Innova FP” així com els avantatges per a les empreses de crear agents d’innovació, des de la perspectiva del cap de servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals. A més, el director executiu d’Inédito Innovación SL i investigador del grup d’investigació Sostenipra, va donar a conèixer el concepte d’empresa ecoinnovadora.

En el network lunch del final de la jornada es van establir els primers contactes i xarxes de col·laboració entre els participants del projecte i les empreses i centres de les àrees geogràfiques implicades en TransferINN.