Eina d’Avaluació Dinàmica de Xarxes

El Departament d’Educació vol desenvolupar un model de transformació i millora dels sistema educatiu que integri el conjunt de les xarxes de tots el territoris amb la intenció de compartir i assumir el compromís de treballar cooperativament amb tots els agents que participen i donen suport als centres que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de canvi i transformació i que afavoreixin l’aprenentatge i promoguin una experiència educativa de qualitat per a tot l’alumnat.

 

L’estratègia és estructurar tot el sistema en xarxes de treball col·laboratiu entre centres, amb el lideratge dels Serveis Territorials, la Inspecció educativa i els Serveis Educatius

Carles Martínez. Secretari de Polítiques Educatives.

 

Es promou una nova cultura educativa afavorint contextos per a la reflexió i el diàleg entre iguals i amb experts, l’aprenentatge professional, la creació de contextos innovadors i el feedback entre iguals, on les xarxes d’aprenentatge esdevenen entorns de desenvolupament professional que ajuden als participants a desenvolupar les seves competències col.laborant, compartint experiències i generant nou coneixement.

La xarxa no és una finalitat, és un mitjà per aconseguir objectius comuns, crear coneixement compartit, i la comunicació recíproca és essencial. A la xarxa el lideratge és compartit per tal de sumar esforços i les capacitats de les persones.

L’Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes ha estat dissenyada amb l’objectiu principal que aquesta esdevingui un instrument concret, útil i dinàmic. Es tracta d’una eina d’autoavaluació dinàmica, és a dir, orientada al futur amb diferents potencialitats. D’una banda, facilita indicacions per identificar aquelles habilitats que ja s’estan desenvolupant a la xarxa i així fer autodiagnosi de l’estat actual en què es troba respecte al seu nivell de desenvolupament. D’altra banda, especifica el nivell màxim de desenvolupament d’aquestes habilitats que caracteritza una xarxa de qualitat; (el nivell anomenat ‘identitari’) aporten bastides per l’autoseguiment i l’autoregulació, la qual cosa ajuda a la sostenibilitat de la mateixa xarxa. Finalment, ha de ser també una eina que permeti als centres que estan en xarxa avançar en el seu procés de canvi i transformació.

 

 

L’Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes sorgeix per donar suport a les xarxes educatives que contínuament emergeixen en el territori català. Té la intenció d’endreçar, de definir i de diferenciar què és treball de xarxa i què suposa aprendre en xarxa. Les xarxes s’han convertit avui en dia en la forma organitzativa més important del nostre temps, fent un nou gir a l’activitat de la societat en general, i en particular, dels centres educatius i del desenvolupament personal i professional del professorat.

En aquest moment de transformació i de noves demandes, de canvi de paradigma de la societat del coneixement, les metodologies tradicionals resulten insuficients donat que actuen aïlladament restant eficàcia i produint certa frustració en els professionals que volen treballar en col·laboració per a l’aprenentatge del centre, entès aquest com a organització que aprèn. D’aquí la necessitat d’una nova cultura educativa que impliqui importants canvis cap a un treball educatiu generat des de la perspectiva de la xarxa. D’aquesta manera, es promou una nova cultura educativa on les xarxes d’aprenentatge esdevenen entorns de coneixement que ajuden els participants a desenvolupar les seves competències col·laborant, compartint experiències i generant nou coneixement. A la xarxa, el lideratge és compartit per tal de sumar esforços i les capacitats de les persones. I sobretot, la xarxa no és una finalitat, és un mitjà per aconseguir objectius comuns. L’intercanvi d’idees i la comunicació recíproca són essencials.

 

 

L’Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes conforma una eina d’autoregulació, tant per a les xarxes que ja estan en funcionament com per a aquelles que s’estan teixint, que les ha d’ajudar a esdevenir xarxes de qualitat, tot tenint en compte el punt de partida, el propi context, les pròpies capacitats, però també visualitzant en tot moment el punt d’arribada.

 

Com ens considerem com a Xarxa?
Anem en la bona direcció: estem desenvolupant les competències necessàries per esdevenir una Xarxa de qualitat?
On som i què ens falta per assolir aquest objectiu?