Llista d’activitats i esdeveniments

01/03/2021
 • 4a Sessió Xarxes Territorials de Transformació Educativa

  01/03/2021

  Cada XTTE estableix el dia i el lloc de celebració de la 4a sessió dins del període comprès entre l'1 de març i el 19 de març

02/03/2021
 • 5a sessió de Facilitació en Centre amb l'Equip Impulsor

  02/03/2021

  La facilitació en centre és presencial, sempre que la situació sociosanitària originada per la Covid-19 ho permeti, d'acord amb les indicacions normatives.

  La persona facilitadora acorda amb el centre el dia i l'hora exactes dins del termini comprès entre els dies 2 i 10 de març, ambdós inclosos.

  La sessió és de 2.30 hores.

04/03/2021
 • Seminari Temàtic Aprofundim en... Aprenentatge cooperatiu (Héctor Ruiz)

  04/03/2021  17:00 - 19:00

  Seminari temàtic "Aprofundim en metodologies d'aprenentatge".
  Héctor Ruiz

  "Aprenentatge cooperatiu"
   Es fa difusió pública en directe de l'esdeveniment a través de l'enllaç següent:

  Les altres quatre sessions seràn:

  • Avaluació formativa i feedback (11 març 2021).
  • Metacognició: estratègies i avaluació formadora (24 març 2021).
09/03/2021
 • Seminari Temàtic Aprofundim en... Connectant l’ecosistema escolar a l’ecosistema comunitari per multiplicar les oportunitats d’aprenentatge (Mireia Civis i Jordi Díaz)

  09/03/2021  17:00 - 19:00

  Seminari temàtic "Aprofundim en el centre com a nucli de l'ecosistema educatiu".
  Mireia Civis i Jordi Díaz

  "Connectant l’ecosistema escolar a l’ecosistema comunitari per multiplicar les oportunitats d’aprenentatge"
  Es fa difusió pública en directe de l'esdeveniment a través de l'enllaç següent:

10/03/2021
 • 3a Trobada Comunitat Centres amb facilitació del Laboratori de Transformació

  10/03/2021  17:00 - 19:30

  Per què volem transformar-nos?

11/03/2021
 • 8a trobada Comunitat Centres Projecte Pilot d'Educació Híbrida

  11/03/2021  11:30 - 13:00

  Accediu a l'enllaç de la notícia:

 • Seminari Temàtic Aprofundim en... Avaluació formativa i feedback (Héctor Ruiz)

  11/03/2021  17:00 - 19:00

  Seminari temàtic "Aprofundim en metodologies d'aprenentatge".
  Héctor Ruiz

  "Avaluació formativa i feedback"
   Es fa difusió pública en directe de l'esdeveniment a través de l'enllaç següent:

  L'última sessió serà:

  • Metacognició: estratègies i avaluació formadora (24 març 2021).
12/03/2021
 • 5a Sessió de coordinació de l'Equip Motor del Laboratori de Transformació Educativa

  12/03/2021  9:00 - 11:00

   

17/03/2021
 • 3a Trobada Comunitats de transformació Centres Avançats del Laboratori

  17/03/2021  15:00 - 17:00

 • Seminari Temàtic Aprofundim en... Relació entre lideratge i resultats (Mireia Tintoré)

  17/03/2021  17:00 - 19:00

  Seminari temàtic "Aprofundim en lideratge en l'organització i la gestió del centre".
  Mireia Tintoré

  "Relació entre lideratge i resultats"
  Es fa difusió pública en directe de l'esdeveniment a través de l'enllaç següent:

24/03/2021
 • Seminari Temàtic Aprofundim en... Metacognició: estratègies i avaluació formadora (Héctor Ruiz)

  24/03/2021  17:00 - 19:00

  Seminari temàtic "Aprofundim en metodologies d'aprenentatge".
  Héctor Ruiz

  "Metacognició: estratègies i avaluació formadora"
  Es fa difusió pública en directe de l'esdeveniment a través de l'enllaç següent:

26/03/2021
 • 5a Sessió de Coordinació de Dinamitzadors/es de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa

  26/03/2021  9:00 - 11:30