Comunitats de Transformació

 

 

 

COMPOSICIÓ

La selecció dels centres participants en el Laboratori es fa a partir de la proposta i selecció dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb els criteris següents:

  • Distribució equilibrada al territori
  • Titularitat i tipologia dels centres (complexitat, grandària, nivells educatius)
  • Caràcter innovador
  • Participació en la formació inicial de mestres i professorat

En qualsevol cas, l’equip de centres estarà format per centres provinents del programa EN21 com a centres referents i com a centres de la mostra, i centres amb trajectòries i pràctiques reeixides i que siguin susceptibles d’esdevenir de referència educativa.

 

FUNCIONS

  • Definició del propòsit educatiu de cada centre i de la manera com s’avaluarà la millora del projecte de centre.
  • Anàlisi i reflexió sobre la realitat del centre i disseny d’estratègies de millora individual.
  • Seguiment dels processos de millora, dels resultats i dels impactes a diferents nivells (aula, centre i entorn).
  • Provocar el creixement dels diferents centres distribuïts en equips enxarxats amb la realització de visites i de residències entre centres.
  • Generar oportunitats de creixement individual, de comunitat o de focus grup amb l’acompanyament formatiu i reflexiu, tant per part del propi equip, d’experts dels centres que estan consolidant el marc de qualitat educativa, com d’experts externs.
  • Saber crear estructures flexibles entre centres que permetin el treball i l’aprenentatge en xarxa respectant les zones de desenvolupament proper.
  • Aconseguir l’apoderament dels centres a partir dels seus punts forts per a esdevenir experts vers als seus companys d’equip.
  • Crear un ecosistema de centres formadors adreçats a la formació inicial, permanent, d’equips directius, d’inspecció i de personal dels serveis educatius.
  • Aportar els indicis i les comprovacions a l’equip impulsor que els permetran assolir els objectius definits en el propi laboratori i els productes que s’han d’aconseguir.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Les dinàmiques de treball son diverses i ajustades a la intenció i propòsit que hem definit com a objectius del Laboratori de Transformació Educativa. Sempre tenint present que construïm en positiu, partim de la pròpia experiència, centrem objectius personals i/o de grup, treballem cooperativament, debatem i arribem a acords i establim conclusions.

Els centres conformen dues Comunitats de Transformació en funció del moment en el que es troben en processos de transformació educativa:

Comunitat de Centres Facilitats: centres que volen iniciar o que ja han iniciat el seu procés de transformació cap al marc de referència de la transformació educativa però que ho fan a través de la participació al Programa d’innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa i l’acompanyament en centre d’una persona experta en facilitació.

Comunitat de Centres Avançats / Referents: centres que se situen en un moment avançat en la transformació educativa i centres que estan consolidant el marc de referència de la transformació educativa a través de la millora continuada.

Cada persona i cada centre és aprenent i expert i, en l’exercici d’aquest doble rol, es consolida l’aprenentatge individual i col·lectiu. Les Xarxes Territorials de Transformació Educativa són l’estratègia d’aprenentatge compartit a través de la posada en comú de les necessitats i fortaleses, el reconeixement d’oportunitats i el pilotatge en centre.

La Comunitat de centres Avançats / Referents ha de consolidar el marc de referència de la transformació educativa i, per tant, esdevenen model transformador amb dos grans objectius, el pilotatge d’indicadors de qualitat a partir de la pròpia experiència i reflexió, i l’acompanyament expert en la formació inicial i permanent (professorat, directius, inspectors, personal dels serveis educatius).