“Dissenyar un pla d’acció i obtenir evidències del canvi”. Comunitat de Centres Facilitats (PAcTE/ExC)

 

El dijous 21 d’octubre, de 17:00 a 19:00 hores, els centres del Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa (PAcTE/ExC) es troben en la 1a sessió de la Comunitat de Centres Facilitats, d’acord amb el calendari d’actuacions del curs 2021 – 2022 que us vàrem compartir a la Jornada de Benvinguda del Laboratori de Transformació Educativa.

A cadascuna de les 3 sessions de la Comunitat de Centres Facilitats que es realitzen aquest curs hi participen entre 2 i 4 persones de l’equip directiu i de l’equip impulsor dels 156 centres del programa. Totes les persones participants s’inscriuen a l’activitat de formació amb codi 9003150545 – Comunitat de Centres amb Facilitació del PAcTE/ExC (aquesta inscripció és per a les 3 sessions del curs; la inscripció es tancarà el dia 20 d’octubre).

Les Comunitats de Transformació són estructures organitzatives dinàmiques formades per centres que es troben en un moment similar de transformació educativa. La finalitat d’aquestes comunitats és crear espais de reflexió i d’aprenentatge entre iguals per oferir a tot l’alumnat les màximes oportunitats d’aprenentatge personalitzat i fomentar des de l’equitat el major desenvolupament personal i social a través de la transformació i millora dels centres i del sistema educatiu.

En el marc del programa d’innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa (PacTE/ExC) és necessari que els centres recullin adequadament evidències d’implementació i d’assoliment d’objectius per a cadascuna de les fases del Protocol de Canvi. En aquesta primera trobada volem que els centres participants desenvolupin un bon disseny metodològic per recollir les dades que els permetin obtenir evidències. És per això que plantegem la jornada en tres moments:

 

Primera part (emissió en directe a través del canal YouTube del Laboratori) (17:00 – 18:00 aprox)

Segona part (participació a través enllaç de GoogleMeet proporcionat directament a les persones inscrites) (18:00 aprox – 19:00)

        • Espais de diàleg

 

Quins són els aspectes que hem de tenir en compte per recollir dades i identificar evidències?
De quines eines ens fem servir?
Com avaluem els processos i a partir de quines dades?

 

Podeu accedir a la primera part a través de la següent finestra:

 

En els espais de diàleg, distribuïts en funció de si aquest curs els vostres objectius s’emmarquen en la crisi i oportunitat de transformació del centre o en la visió de la comunitat educativa i capacitació del centre, farem el visionat d’un vídeo per iniciar un diàleg sobre els diferents aspectes que emergeixen en el procés de cada fase del protocol de canvi. La intenció és que, a partir de la veu de centres que ja han passat per les diferents fases, o què encara hi són tot i que en un moment més avançat, identifiquem quins factors es mouen a cada fase i reflexionem entre iguals per prendre consciència i enriquir la mirada.

Aquest recull de fragments està extret dels quatre vídeos de la col·lecció Històries d’un canvi.

El vídeo 1 se centra en la primera fase del protocol de canvi, és a dir, en com es crea en el centres la necessitat de transformar i de comprometre tota la comunitat. Es poden escoltar i veure idees entorn a com fer un plantejament inicial de transformació, la importància de partir d’una anàlisi o diagnosi que porti a la reflexió sobre el propòsit, la visió compartida, els principis orientadors de canvi, el compromís per transformar de tota la comunitat educativa i també sobre com implicar als docents a partir de la formació, l’acompanyament, el treball en equip, el lideratge distribuït, l’aprenentatge entre iguals. Per altra banda, ens parlen sobre diferents iniciatives com són el fet de participar a les xarxes com a espai de contrast i per obrir mirades, entendre que no estem en un moment on transmetre coneixement és el què necessiten els nostres aprenents, sinó que el que hem de fer és acompanyar-los en la construcció del coneixement, que l’error és una oportunitat per créixer… i, finalment, que la transformació requereix temps.

 

El vídeo 2 se centra la segona fase del protocol de canvi, és a dir de quina manera han reimaginat el centre i han prototipat per aprendre amb projectes tractor.  Així doncs, ens parlen del procés de transformació, dels problemes i oportunitats que es generen, com superar les reticències que provenen des de diferents estaments (claustre, famílies…), com revertir-ho i transformar-lo, i què requereix aquest procés. També ens expliquen la importància d’aprofitar tota la comunitat educativa, les potencialitats dels mateixos docents del centre, les persones externes amb un paper de facilitadores, les xarxes com a espais per avançar, les visites dins i fora del centre,… i tot això per reinventar-se i generar plans pilot que serviran per analitzar i valorar la transferibilitat a altres etapes del centre educatiu. També posen l’accent en el fet d’anar compartint amb la comunitat el procés des de la transparència i mostrar-se per ser entesos i desfer nusos.

Les persones inscrites en aquesta sessió rebreu els enllaços perquè participeu en una d’aquestes sales per compartir idees, neguits i experiències sobre el contingut exposat.

 

TEXT A PARTIR DE LES REFLEXIONS EXPRESSADES EN ELS ESPAIS DE DIÀLEG

COMPARTIM I CANVIEM LES MIRADES: JUNTS FEM CAMÍ EN LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA.

La paraula transformació porta intrínsec fets i accions plenes de motivació però, alhora, de sensació d’incertesa que hem de fer desaparèixer mitjançant el recolzament i força d’un equip: il.lusió pel que vindrà, aprenentatge dels errors i, sobretot, molta comunicació i transferència. Per transformar cal empoderar, per empoderar cal escoltar.

El procés de transformació d’un centre és un camí compartit amb un objectiu comú que necessita la implicació de tothom: docents, alumnes i famílies. Ha de ser una transformació social. Valorar els punts forts de cada membre de la comunitat. El cuidar d’un mateix i dels altres conforma el benestar necessari per dur a terme els reptes plantejats.

Aquest procés de transformació requereix temps, respecte, confiança, valentia, operativitat, estabilitat de la plantilla i la participació activa, per tal de suavitzar i minimitzar les possibles reticències.

Hem de compartir els primers passos quan iniciem la transformació: obstacles, possibilitats i prioritats. Hem de fer les coses amb sentit. Treballar la visió de centre pensant en l’alumnat i comptar amb les famílies, acompanyant el claustre respectant els temps.

Hem de convertir la dificultat que ens trobem quan una part del claustre mostra certa resistència a aquesta transformació en un oportunitat per crear espais de reflexió entre els docents de forma sistemàtica, per convergir en la manera de treballar en el centre, per compartir principis i valors.

Perquè hi hagi canvi és imprescindible implicar-se i implicar a tota la comunitat. En aquest procés de transformació educativa cal respectar els tempos, cercar el debat, el diàleg i el consens, així com superar les pors i les resistències davant del propi procés de canvi. Cal conèixer el centre educatiu i donar-lo a conèixer, obrir-nos a l’entorn i comunicar a la comunitat tot el que fem.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>