Formació als Equips Impulsors i als Equips directius dels centres del PAcTE/ExC

 

El dia 22 de setembre, de 17:00 a 20:00 hores, es realitza la formació als equips directius i als equips impulsors dels centres del programa d’innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines pel Canvi (PAcTE/ExC). La sessió està dividida en tres grans blocs:

17:00. Espai conjunt. Espai de formació interactiva, amb els continguts següents:

  • Les 7 dimensions de la transformació educativa
  • Lideratge distribuït i empoderament
  • L’Equip Impulsor i funcions
  • Facilitadora i funcions
  • Transferència a l’equip pedagògic i implementació
  • Protocol de canvi
  • Eina d’Autoconeixement de Centre i diagnosi inicial
  • Objectius anuals i pla de treball
  • Diari d’aprenentatge de la Facilitació i difusió d’evidències
  • Facilitació i Xarxes Territorials de Transformació Educativa
  • Comunitat Centres amb Facilitació i Seminaris Temàtics d’Aprofundiment
  • Tutorització i visites entre centres
  • La plataforma del Laboratori

Aquest espai s’emet a través del canal YouTube del Laboratori des d’on els assistents han tingut l’oportunitat de participar a través del xat i d’un kahoot.

 

 

17:45. Espai territorial. Us volem conèixer des del mateix territori. És per això que tenim previst un espai de trobada proper amb la persona referent del Laboratori i representació dels equips de Facilitadores i de Dinamitzadores de Xarxes.

Els inscrits reben un correu de benvinguda del servei territorial amb l’enllaç de Google Meet.

 

18:25. Espais de taller. Rondes de reflexió en 3 espais de Google Meet dinamitzats per persones facilitadores:

 • El Diari d’aprenentatge, el pla de treball, la transferència, l’avaluació formativa i la difusió (30’)
 • L’Equip Impulsor de centre. El lideratge i l’empoderament. (30’)
 • L’Autodiagnosi, la presa de decisions i les fases del protocol de canvi (30’)

Cada inscrit rep l’enllaç a cadascuna de les 3 sales i l’ordre de connexió.

 

A continuació podeu accedir a l’Espai Conjunt (també des del canal de youtube). Recordeu que per accedir a l’Espai territorial i als Espais Taller és necessari que feu la inscripció a l’activitat de formació.

 

 

Als Espais de Taller, els participants han pogut debatre sobre els següents continguts amb l’ajuda de diverses preguntes disparadores:

DIARI D’APRENENTATGE, AVALUACIÓ FORMATIVA, PLA DE TREBALL, TRANSFERÈNCIA I DIFUSIÓ

Què significa per a vosaltres avaluar?
Com creieu que es pot fer un seguiment del procés de transformació que anem seguint?
En quins moments creieu que podem anar avaluant el nostre progrés?
Com ens ajuda l’ús de Diaris d’aprenentatge a prendre consciència i fer seguiment del nostre procés de transformació?
Quins apartats ha de tenir un Diari d’Aprenentatge? En quin suport podem construir-lo?
Com fem sostenible el recull d’evidències i la seva transferència?
Quins espais (temps y lloc) fem la transferència a la resta de l’equip pedagògic?
Com dinamitzem la transferència feta?
Com documentem la transferència feta?
Quin impacte volem aconseguir amb la transferència que fem a la resta de l’equip pedagògic?

L’EQUIP IMPULSOR DE CENTRE; LIDERATGE I EMPODERAMENT.

Quins valors i habilitats ha de tenir l’equip impulsor?
Qui composa i com es composa l’equip impulsor?
Quina relació s’estableix entre equip impulsor i equip pedagògic?
Quines són les característiques d’un lideratge distribuït contraposat a un lideratge directiu?
Què significa un “centre que aprèn”? Quines condicions s’hi han de donar

AUTODIAGNOSI, PRESA DE DECISIONS I FASES PROTOCOL DE CANVI

Tots els membres de la comunitat educativa comparteixen en quin moment està el centre?
Quin valor creieu que té fer un exercici d’autodiagnòsi del nostre centre cada x temps?
Com podem aprofitar les diferents visions d’autoconeixement de tot l’equip pedagògic?
En quin sentit podem aprofitar l’eina d’autoconeixement per a organitzar debats pedagògics?

 

En algunes sales dels Espais de Taller es va treballar a través d’aplicacions col·laboratives, i també es van gravar algunes de les converses sobre els temes que anteriorment us nomenàvem:

 

 

En algunes de les sales d’Espais Tallers es va gravar la sessió. Us compartim els debats que es van realitzar sobre l’Equip Impulsor, el lideratge i l’empoderament:

L’EQUIP IMPULSOR DE CENTRE; LIDERATGE I EMPODERAMENT

 

AUTODIAGNOSI, PRESA DE DECISIONS I FASES PROTOCOL DE CANVI

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>