Per on comencem? 4a trobada Comunitat de centres Educació Híbrida

 

El passat dia 21 de gener vàrem celebrar la 4a trobada sincrònica de la Comunitat de Centres del Projecte Pilot d’Educació Híbrida. La sessió es va dividir en dues parts. La primera va permetre comunicar les propostes de formació que ofereix la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital als centres del projecte pilot, així com per compartir els recursos a disponibilitat dels centres per treballar des dels diferents equips educatius. La segona part va ser un espai de co-construcció per ajudar als centres que no han implementat la hibridació i que hi estan interessats, per identificar febleses i definir accions dirigides a superar-les i aplicar la proposta d’hibridació.

 

 

Taller de comunitat de centres

Es va procedir a la identificació en forma de preguntes i respostes dels principals punts relacionats amb la implementació d’educació en format híbrid en dos grups de treball. El punt de partida era un petit joc de rol: imaginar-se a l’inici de la pandèmia, com un centre que necessita assessorament per a la implementació respecte a metodologia, acompanyament emocional i avaluació. Quines preguntes hagués demanat a un centre més experimentat.

Les aportacions van incloure un quart punt, relatiu a l’organització. El resum de preguntes i respostes és el següent:

 

Sobre metodologies en entorn híbrid:
1. Com lligar presencialitat amb semipresencialitat?

r. S’han de planificar molt bé les unitats didàctiques i reservar el temps en línia/presencial per a les interaccions. S’han de coordinar les activitats de forma flexible. Cal més temps per dissenyar les seqüències didàctiques, i per preparar classes en línia.

2. Com podem atendre l’alumnat vulnerable o amb necessitats especials?

r. No tot l’alumnat se’n beneficia de l’aprenentatge en línia, i no tot se’n perjudica. Cal personalitzar en funció de cada cas, i si les característiques individuals no ho permeten, és millor dissenyar unitats didàctiques totalment presencials. Però hi ha alumnat amb necessitats especials que se’n beneficia de poder personalitzar el ritme d’aprenentatge i no pateix per la disminució de la interacció social.

3. Com fer l’alumnat autònom i responsable del seu aprenentatge?

r. S’ha d’individualitzar el disseny de la metodologia de treball, ja que l’alumnat que necessita més acompanyament se’n pot “perdre”. 

 

Sobre acompanyament emocional:
1. Com acompanyar emocionalment l’alumnat?

r. El temps i espai per a les tutories, tant de grup com individuals, i tutories de qualitat és la clau.

 

Sobre avaluació en entorn híbrid:
1. Com fer exàmens? I que no copiin?

r. Si no queda més remei que avaluar mitjançant exàmens, han de ser presencials. 

2. Hi ha alternatives als exàmens per avaluar?

r. Sempre que sigui possible, cal dissenyar instruments d’avaluació més competencials com treballs, exposicions… i fomentar l’autoavaluació i la co-avaluació.

 

Sobre organització:
1. S’ha de seguir el mateix horari en línia que presencialment?

r. S’han de mantenir les rutines, però no és convenient fer horaris dividits durant el dia (p. ex. mig matí presencial i mig matí en línia), sinò per blocs de dies, o millor, setmanes. També d’aquesta manera es poden mantenir els grups bombolla i seguir els protocols de prevenció en cas de positius.

2. Què s’ha de fer en la part no presencial?

r. S’ha de programar la divisió del temps tenint en compte les tasques i activitats i els grups objectiu: alumnat, famílies, docents…

 

 

Proposta de formació

Amb el títol Estratègies metodològiques per a l’educació hibrida, s’ofereixen als centres del projecte pilot d’Educació híbrida 3 tallers que donen resposta a les necessitats en acompanyament emocional, metodologies i avaluació en entorns híbrids. Cada formació es preveu de 15 hores reconegudes. Els centres poden inscriure’s a un, a dos o als tres tallers. Els tallers tenen com a eix comú les metodologies, que se centren en estratègies didàctiques i en l’acompanyament emocional i avaluació en el marc de la transformació educativa:

 

Estratègies metodològiques per a l’educació hibrida: aprenentatge actiu, metodologies i competència digital.

Íngrid Mosquera

 • Els elements clau de l’aprenentatge actiu
 • Metodologies, tècniques i tendències educatives
 • Eines digitals per a docents i alumnes que facilitin l’ensenyament i l’aprenentatge en entorns híbrids

 

Estratègies metodològiques per a l’educació hibrida: Educació emocional i metodologies.

Marta Portero

 • Relació entre emocions i aprenentatge. La ciència de l’estrès. Autorregulació. Preguntes reflexives. Articles. Socrative.
 • Eines d’autoregulació.  Concepte d’arousal i la seva relació amb l’aprenentatge. Mites i limitacions sobre l’educació emocional. Class-Mood Tool.
 • Aplicació de propostes a l’aula. Experiència de centre. Class-Mood Tool a l’aula.

 

Estratègies metodològiques per a l’educació hibrida: eines digitals per a una avaluació formativa.

Jaume Feliu

 • Funcions de l’avaluació
 • Mentimeter, Pear Deck i altres aplicacions (Mote, WebCam Recorder…)
 • Bancs de rúbriques i creació de rúbriques
 • Coavaluació, autoavaluació i heteroavaluació. Rubistar, Quizziz i CoRubrics

 

Altres recursos de formació

Es recorda als centres del Projecte Pilot d’Educació Híbrida que hi ha a disposició de tothom formació en competència digital en funció del seu nivell competencial:

 • Competència digital I (Nivell bàsic), formació adreçada a aquell docent que utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i és capaç de fer de tutor d’un curs creat en un entorn virtual d’aprenentatge.
 • Competència digital II (Nivell intermedi), formació adreçada a aquell docent que incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i és capaç de crear cursos i fer de tutor en un entorn virtual d’aprenentatge.
 • Competència digital III (Nivell avançat), formació adreçada a aquell docent que actualment ja dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual d’aprenentatge.

 

 

Claustre Obert

Des del Servei de Recerca de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació, es va voler documentar algunes de les iniciatives que adoptaven els centres en el moment del confinament. D’abril a inicis de juliol de 2020 es va realitzar un webinar diari, un total de 58, amb la participació de 82 centres diversos pel que fa a distribució territorial, complexitat i tipologia i 164 ponents.

Els webinars, de deu minuts de durada, s’emeten cada dijous a les 18 h al web de ClaustreObert i resten a disposició pública al canal Youtube Centres en Línia. La nova emergència sorgida de la tercera onada de la COVID-19, aconsella variar el format de la nova temporada de webinars Claustre Obert per donar més presència a centres amb bones pràctiques en educació híbrida.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>