Transformació educativa en xarxa. Actuacions del curs 2020 – 2021

El Laboratori de Transformació Educativa presenta la previsió d’actuacions per al curs 2020 – 2021, un programa que promou la construcció d’una nova escola més centrada en les persones, més madura en l’aprenentatge i més sensata en com s’aprèn, es creix i es millora individual i socialment d’acord a les realitats territorials i de cada centre participant:

Formació de l’Equip de persones Facilitadores: curs avançat de facilitadors adreçat als 56 facilitadors que formen part de l’equip del Laboratori. Aquest curs s’incorporen 30 nous facilitadors a l’equip que ha acompanyat a 39 centres el curs 2019 – 2020.

Formació inicial als equips directius i als equips impulsors de tots els centres facilitats.

Facilitació en centre: acompanyament de la persona facilitadora a l’equip impulsor de 100 centres educatius repartits per tot el territori. Orientació i suport a l’equip impulsor en els processos de transformació educativa i orientació a l’equip directiu, i acompanyament en el treball autònom de l’equip impulsor amb l’equip pedagògic, l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa.

Avaluació de les actuacions realitzades al llarg de curs i de l’impacte d’aquestes, adreçat als 93 Centres Referents i als 95 Centres Facilitats del Laboratori.

Xarxes Territorials de Transformació Educativa: participació en estructures intencionals de transformació dinamitzades per tècniques dels ST i del CEB i on participen centres del Laboratori (avançats i facilitats) amb d’altres centres del territori per generar una cultura pedagògica de treball cooperatiu entre centres amb objectius transformadors, respectant les singularitats i afavorint el creixement compartit.

Aprofundiment amb experts en aspectes concrets de millora sota demanda dels 93 Centres Referents, associats a les 7 dimensions de la Transformació Educativa.

Comunitats de transformació: espais de treball on es troben els centres agrupats segons el seu moment de transformació educativa (Avançat o Facilitat).

Seminaris temàtics de transformació: espais de reflexió on s’agrupen els centres que comparteixen un propòsit comú de transformació a partir de les 7 dimensions de la Transformació.

 

Plataforma de Laboratori de Transformació Educativa i Mapa de la Transformació Educativa en Xarxa: espai virtual de documentació, recursos i intercanvi, i promoció d’actuacions de les xarxes i dels centres en xarxa a través d’articles a la plataforma i a través de la difusió des de la Sinapsi. Difusió de les experiències innovadores i pràctiques educatives de referència avaluades i consolidades a través de la Plataforma del Laboratori.

 

Visites a centres: estratègies de complicitat dels centres avançats vers els altres centres.

R+D+I: recollida d’evidències, anàlisi, interpretació i validació en procediments i estratègies dels processos de transformació educativa. Recollida, anàlisi i interpretació de les evidències d’impacte de la transformació en els centres. Construcció de les línies d’acció innovadora per establir els criteris de la qualitat educativa.

La crisi del COVID ens ofereix l’oportunitat de sortir reforçats i avançar cap a una societat més humana i una educació més inclusiva, justa, acurada i equitativa. Ens sembla urgent promoure un espai i un temps on qüestionar-nos, dialogar, reflexionar col·lectivament i fer un acostament racional a la pregunta per l’educació que volem avui i en el futur. És per això que aprofitem l’inici de curs per dur a terme la tasca de reflexió i transformació a través de les accions del Laboratori i de les Xarxes de Territorials de Transformació Educativa.

 

Fases d’acció en centre

Post- pandèmia del COVID-19

Repensar a partir de les contradiccions, incoherències i noves oportunitats

Fase 1 – Crisi i oportunitat de transformació del centre

Crear la necessitat de transformar i comprometre tota la comunitat

Fase 2 – Visió de la comunitat educativa i capacitació del centre

Reimaginar el centre, prototipar per aprendre amb productes de tir o propulsors

Fase 3 – Transformació institucional i sostenibilitat del centre

Implementar per a escalar i consolidar una cultura de millora

Fase 4 – Consolidació i sostenibilitat del centre

Finalització de la intervenció: avaluació final, consolidació i transferència

Aquestes fases, que es desenvolupen al llarg d’un curs acadèmic, tindran una evolució diferent a cada centre, perquè s’ajustaran a la realitat del centre, al seu grau de transformació, al seu ritme, autonomia, sensibilització…

 

Actuacions i temporització

 

Primer trimestre

Jornades, seminaris i formació

Comunitats de transformació

Facilitació en centre

 • Revisió en centre dels acords de participació al Laboratori (setembre 2020).
 • Creació de l’equip impulsor en els centres (setembre – octubre 2020).
 • 1a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 22 octubre 202).
 • 2a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 19 novembre 2020).
 • 3a sessió de facilitació de processos en centre (setmana de l’11 gener 2021).
 • Trobada de la persona facilitadora amb el claustre (data a concretar amb el centre).
 • Orientació a l’Equip Directiu (I) (data a concretar amb el centre).

Xarxes Territorials de Transformació Educativa

 • 1a sessió (setmana del 28 setembre 2020).
 • 2a sessió (setmana del 16 novembre 2020).

Coordinació de l’equip motor del Laboratori

 • 1a sessió (4 setembre 2020)
 • 2a sessió (23 octubre 2020)
 • 3a sessió (27 novembre 2020)

Coordinació de l’equip de persones facilitadores

 • 1a sessió de treball (22 setembre 2020)
 • 2a sessió de treball (6 octubre 2020)
 • 3a sessió de treball (18 novembre 2020)
 • 4a sessió de treball (9 desembre 2020)

Coordinació de l’equip de persones dinamitzadores de xarxes

 • 1a sessió (9 setembre 2020)
 • 2a sessió (18 setembre 2020)
 • 3a sessió (25 setembre 2020)
 • 4a sessió (30 octubre 2020)
 • 5a sessió (6 novembre 2020)

Projecte Pilot d’Educació Híbrida

 

Segon trimestre

Jornades, seminaris i formació

Transformar per innovar

Comunitats de transformació

Facilitació en centre

 • 4a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 4 febrer 2021).
 • 5a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 2 març 2021).
 • 6a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 7 abril 2021).

Grups de Discussió

 • Grups de discussió en centre a docents, famílies i alumnat al llarg del 2n trimestre.

Xarxes Territorials de Transformació Educativa

 • 3a sessió (setmana del 18 gener 2021).
 • 4a sessió (setmana de l’1 març 2021).

Coordinació de l’equip motor del Laboratori

 • 4a sessió (22 gener 2021)
 • 5a sessió (12 març 2021)

Coordinació de l’equip de persones facilitadores

 • 5a sessió de treball (13 gener 2021)
 • 6a sessió de treball (24 febrer 2021)

Coordinació de l’equip de persones dinamitzadores de xarxes

 • 6a sessió (15 gener 2021)
 • 7a sessió (12 febrer 2021)
 • 8a sessió (26 març 2021)

Projecte Pilot d’Educació Híbrida

 • Per on comencem? (21 gener 2021)
 • 9a sessió (4 febrer 2021, asincrònica)
 • 10a sessió (11 febrer 2021, 6a sincrònica)
 • 11a sessió (18 febrer 2021, asincrònica)
 • 13a sessió (4 març 2021, asincrònica)
 • Ciberseguretat i protecció de dades (11 març 2021)
 • 15a sessió (18 març 2021, asincrònica)

 

Tercer trimestre

Jornades, seminaris i formació

Transformar per innovar

Grups de Discussió

Comunitats de transformació

Facilitació en centre

 • 7a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 3 al 7 maig 2021).
 • 8a sessió de facilitació de processos en centre (setmana del 31 de maig al 4 juny 2021).
 • 9a sessió de facilitació en centre. Recollida d’evidències, avaluació de centre i de facilitació interna en centre (abans del 30 juny 2021).

Xarxes Territorials de Transformació Educativa

 • 5a sessió (setmana del 19 abril 2021).
 • 6a sessió (setmana del 31 maig 2021).

Coordinació de l’equip motor del Laboratori

 • Sessió extraordinària (16 abril 2021)
 • 6a sessió (23 abril 2021)
 • 7a sessió (28 maig 2021)
 • 8a sessió (28 juny 2021)

Coordinació de l’equip de persones facilitadores

 • 7a sessió de treball (14 abril 2021)
 • 8a sessió de treball (territorialitzada, setmanes del 10 al 21 de maig 2021)
 • 9a sessió de treball (9 juny 2021)
 • 10a sessió de treball (Jornada de tancament de curs) (7 juliol 2021)

Coordinació de l’equip de persones dinamitzadores de xarxes

 • 9a sessió (21 maig 2021)
 • 10a sessió (30 juny 2021)

Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines per al Canvi

Projecte Pilot d’Educació Híbrida

 • Intercanvi d’experiències (29 abril 2021)
   • Institut Escola Jacint Verdaguer “Prendre consciència de les emocions individuals i grupals amb alumnes de 1r i de 2n d’ESO.”
   • Institut Nicolau Copèrnic “Els alumnes de 2n d’ESO expliquen als de 1r com han d’enfocar el projecte.”
   • Institut de l’Ebre “Proposta de seqüències d’ensenyament – aprenentatge en educació híbrida.”
 • Visita Virtual Guiada a l’Institut Vall de Llémena, de Sant Gregori (6 maig 2021)
 • Visita Virtual Guiada a l’Institut Tecnològic de Barcelona (13 maig 2021)
 • Intercanvi d’experiències (20 maig 2021)
   • Institut de l’Ebre “Avaluació formativa en les unitats del CFGM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques.”
   • Escola Intermunicipal del Penedès “Projecte d’avaluació de l’UF d’atenció i cura de la higiene dels infants.”
 • Intercanvi d’experiències (27 maig 2021)
   • Institut Terra Roja “Avaluació formativa a les classes d’anglès de 2n d’ESO.”
 • Intercanvi d’experiències (3 juny 2021)
   • Institut Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d’Anoia “Emocions socioafectives i habilitats socials amb les futures educadores infantils.”
   • Centre de Formació d’Adults de Sant Boi de Llobregat “L’experiència no presencial d’informàtica COMPETIC.”
   • Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona “Proposta de coavaluació i de cocreació de rúbriques en el curs de llengua anglesa C2.”
 • Visita Virtual Guiada i Intercanvi d’experiències (17 juny 2021)
   • Centre de Formació d’Adults Palau de Mar, de Barcelona.
   • Institut Antoni de Martí i Franquès “Emocions a l’aula.”
   • Institut Terra Roja “Llegat de la cultura islàmica a la cultura occidental, projecte de treball cooperatiu, eines, recursos i aplicacions.”

 

Algunes de les actuacions impulsades pel Laboratori de Transformació Educativa estan subvencionades per:

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>