Equip Motor del Laboratori

 

L’Equip Motor del Laboratori està integrat per persones de la Direcció d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, representants de cadascun dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona (coordinadors i referents de transformació/innovació) i la col·laboració d’altres entitats, experts i institucions implicades. L’equip Motor és responsable del disseny, de la implementació i del seguiment de les diferents actuacions vinculades al Laboratori, la coordinació de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa i del Programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa.

 

COMPOSICIÓ

Aquest grup està integrat per personal de la DGIRCD, específicament del servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius, pels coordinadors i referents de transformació/innovació de cada un dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, i per la Inspecció Educativa. L’Equip Motor està obert a la participació en condició de col·laborador personal d’altres direccions i subdireccions: SPE, DGCP, SdGFDLP…

 

OBJECTIUS

    • Pilotar i concretar els criteris que defineixen el marc comú de Referència de la Transformació Educativa.
    • Transferir el coneixement assolit pel programa EN21 i d’altres iniciatives reeixides per dissenyar instruments propis utilitzables per la transformació de qualsevol centre del Servei d’Educació de Catalunya.
    • Dissenyar les dinàmiques de treball de l’Equip de centres de referència.
    • Recollir les evidències contrastades i les pràctiques reeixides de transformació educativa.
    • Promoure accions per a la creació i dinamització de la comunitat de centres de referència educativa.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Reunions quinzenals del grup motor des de l’inici del grup de treball i fins a la concreció del Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa i del Marc de referència de la Transformació Educativa. Prèviament les tècniques del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius (SIXSE) preparen el disseny dels continguts a treballar així com les metodologies. Sovint es porta a terme treball en petites comissions, cada una d’aquestes comissions coordinada per una persona del SIXSE. La freqüència de les trobades és de dues reunions trimestrals.