Rutina Abans pensava / Ara penso

OBJECTIU:

Connectar noves idees amb coneixements previs.

 

MOVIMENTS DE PENSAMENT

Reflexió i metacognició.

 

PROPÒSIT

Reflexionar sobre el pensament al voltant d’un tema o qüestió i explorar com i per què el pensament ha canviat. És útil per consolidar nous aprenentatges, a mesura que el professorat identifica les seves noves comprensions, opinions i creences. En examinar i explicar com i per què el seu pensament ha canviat, es desenvolupen habilitats de raonament i metacognitives.

 

METODOLOGIA

Treballarem amb un únic Jamboard on anirem aportant individualment els  nostres pensaments. Necessitem un moderador que expliqui la rutina i moderi la posada en comú de les diferents respostes. 

Aquest moderador té la té la missió de guiar la conversa, considerar totes les aportacions, generar preguntes…

 

PASSOS

 1. Preparar-se. Explicar el propòsit d’aquesta rutina: ajudar-los a reflexionar sobre el seu pensament, sobre el tema i a identificar com les seves idees s’han desenvolupat al llarg del temps. 
 2. Visualitzem el vídeo. 
 3. Fomentar la reflexió individual. Un cop visualitzat el vídeo expliquem:
  • Abans de la visualització del vídeo, tots teníeu idees inicials sobre el tema i sabíeu de què es tractava. Us deixem uns minuts perquè torneu mentalment al començament i recordeu quin tipus d’idees teníeu en aquest moment. Al Jamboard manifesteu què era el que vosaltres pensàveu sobre el tema, començant amb les paraules: Abans pensava…
  • Ara volem que penseu com les vostres idees sobre el tema han canviat com a resultat del què heu visualitzat i reflexionat conjuntament. Escriviu al Jamboard unes quantes línies que captin on està el vostre pensament en aquest moment, començant amb la frase: Ara penso…

4. Compartir el pensament. Demanar al professorat i mestres que comparteixin i expliquin els seus canvis de pensament.

  • Fem les valoracions sent flexibles sobre els pensaments del grup. 
  • Ens donarà idees d’on estan els professors i mestres en cada moment i la seva consciència sobre el tema en qüestió. Activitat metacognitiva.

 

Podeu accedir a la plantilla del Jamboard (és un document en mode de lectura) i fer-vos una còpia per treballar al centre. També podeu utilitzar la següent plantilla per compartir les reflexions presencialment tot imprimint el pdf en fulls grans:

 

Des del Laboratori de Transformació Educativa ens interessa saber si s’estan treballant les rutines de pensament. És per això que si us proposeu treballar aquesta rutina us demanem que responeu el següent FORMULARI.