Rutina Connectar / Estendre / Desafiar

OBJECTIU: Establir connexions.

Apropiada per fer connexions amb coneixements previs, que impliqui aprendre coses noves i presenti nous desafiaments al pensament.

 

MOVIMENTS DE PENSAMENT

Establir connexions / relacions, identificar noves idees, fer-se preguntes.

 

PROPÒSIT

Ajuda a lligar les idees i crear consciència dels enigmes als quals val la pena parar atenció. Fa visible el nou pensament sobre un tema. Les connexions, ampliacions i desafiaments ajuden a entendre que el pensament és un procés continu d’aprofundiment i creixement.

 

METODOLOGIA

Per portar a terme la Rutina de Pensament, farem servir una tècnica cooperativa, en concret la 1,4,GRUP. La cooperació promou la interdependència positiva. Cada grup treballarà en una Jamboard (Jamboard de GRUP). Al final ho posarem en comú en un Jamboard FINAL.

 

PASSOS

Necessitem la presència d’un moderador, que expliqui la rutina, en què consisteix, com es portarà a terme… Aquesta persona, també serà qui s’encarregui de recollir totes les aportacions que facin els diferents grups en l’últim pas, com a mode de conclusió.

1. Formem grups de 4 persones. Donem Rols.

2. Posem en comú la Rutina de Pensament, ENTENEM què hem de fer.

CONNECTAR: Què en saps sobre el tema? Com aquestes idees que acabes de sentir, es relacionen amb idees que coneixies o ja havies pensat?

ESTENDRE: Quines noves idees tens sobre el tema?  Identificar com les seves idees s’han ampliat, o aprofundit després de l’aprenentatge i registrar-les. Com el teu pensament s’ha ampliat d’alguna manera portant-te a pensar en altres direccions o amb més aprofundiment?

DESAFIAR: Què se suposa un desafiament per tu?  Pensar com les noves idees obren nous desafiaments i plantejar preguntes o temes.

3. Visualitzem el vídeo

4. Omplim la rutina. Com? amb la tècnica cooperativa 1, 4, GRUP.

 

INDIVIDUALMENT, pensem i recollim les nostres idees omplint els diferents apartats de la rutina (CONNECTAR, ESTENDRE, DESAFIAR). 15’.  Apuntem al Jamboard de grup.

EN EL GRUP DE 4, posem en comú les respostes de cada membre del grup, reflexionat sobre les diferents aportacions, resumint-les i arribant a acords dels resultats. 15’. Treballem en el Jamboard de grup, adequant-lo a la posada en comú que s’ha portat a terme.

GRAN GRUP → COMPARTIR EL PENSAMENT.

       • El moderador s’encarregarà de la posada en comú i reflexió dins del gran grup. Anirà apuntant les diferents aportacions de cada grup en el Jamboard FINAL. 
       • Demanarà una aportació a cada grup, generant una roda d’intervencions, per tal que tothom tingui l’oportunitat de manifestar i fer aportacions.  Si no ho fem així, un grup faria totes les aportacions i minvaria molt la capacitat de participació. En aquesta roda, el moderador té la missió de guiar la conversa, considerar totes les aportacions, generar preguntes…
       • El Jamboard FINAL ens aportarà una visió general del pensament. (Si alguna aportació ja està feta no cal repetir-la, però podem indicar que també l’havíem pensat).

 

Podeu accedir a la plantilla del Jamboard (és un document en mode de lectura) i fer-vos una còpia per treballar al centre. També podeu utilitzar la següent plantilla per compartir les reflexions presencialment tot imprimint el pdf en fulls grans:

 

Des del Laboratori de Transformació Educativa ens interessa saber si s’estan treballant les rutines de pensament. És per això que si us proposeu treballar aquesta rutina us demanem que responeu el següent FORMULARI.