Rutina Generar, Classificar, Relacionar i Ampliar

OBJECTIU: explorar per comprendre.

Organitzar la comprensió d’un tema en un mapa mental.

 

MOVIMENTS DE PENSAMENT

Descobrir i organitzar coneixement previ per identificar connexions.

 

PROPÒSIT

Ajuda a organitzar les idees i pensaments d’un tema i descobrir com es relacionen entre si. És bo per consolidar pensament i comprensions, i també per compartir el pensament amb els altres. És important estructurar el procés de creació per crear un mapa conceptual ric i revelador.

 

METODOLOGIA

Per portar a terme la Rutina de Pensament, treballarem en grups de 4 persones. Us hem enllaçat l’enllaç al Jamboard per si ho voleu fer amb aquesta tècnica, però l’ideal seria imprimir la plantilla en DIn A3 i treballar sobre ella. Hi hauria d’haver una persona que s’encarregués de guiar la rutina durant el procés d’execució d’aquesta tot fent de moderador. 

Aquest moderador, té la missió de guiar la conversa, considerar totes les aportacions, generar preguntes…

 

PASSOS

 1. Preparar-se. Presentem el vídeo i el visualitzem. 
 2. Generar. Demanem als/les mestres / professorat que generin una llista de paraules, idees o aspectes clau associats amb el tema. Segons el tipus de contingut seran idees clau, ingredients, processos o necessitats. 
 3. Classificar. Convidem a classificar i col·locar les seves idees segons siguin centrals, al mig del full o tangencials, als extrems del full.
 4. Connectar. Connectem les idees amb línies i escriure sobre la línia una explicació breu de la relació. 
 5. Elaborar. Demanem que escullin poques idees centrals i que les divideixin en subcategories d’idees més petites.
 6. Compartir el pensament. Compartim els mapes entre grups perquè els puguin millorar. Posem en comú les parts clau del mapa i dialoguem sobre la distribució d’idees i connexions. 
  • Publiquem els mapes a les parets o al Jamboard. 
  • Valoracions. 
   • Hem estat capaços de diferenciar els temes centrals i els tangencials? 
   • Hem identificat les idees importants?
   • Quines connexions hem descobert? Són òbvies o mostren profunditat en la comprensió?

 

Podeu accedir a la plantilla del Jamboard (és un document en mode de lectura) i fer-vos una còpia per treballar al centre. També podeu utilitzar la següent plantilla per compartir les reflexions presencialment tot imprimint el pdf en fulls grans:

 

Des del Laboratori de Transformació Educativa ens interessa saber si s’estan treballant les rutines de pensament. És per això que si us proposeu treballar aquesta rutina us demanem que responeu el següent FORMULARI.