Transformar per innovar

El Laboratori de Transformació Educativa té per finalitat desenvolupar un model de transformació i millora del sistema educatiu. És per això que posa en marxa la iniciativa “Transformar per innovar” per visibilitzar els processos de transformació que s’han desenvolupat als centres referents del Laboratori perquè serveixin d’inspiració, suport i acompanyament als centres en l’impuls de la innovació i transformació educativa. La iniciativa integra els models d’acompanyament a centres per tal d’impulsar processos de reflexió i discussió conjunta entenent el centre com a unitat que aprèn, des d’una mirada sistèmica.

“Transformar per innovar” és una iniciativa que es presenta organitzada en quatre col·leccions de vídeos i que desenvolupa cinc rutines de pensament per aprofundir en el treball indagador que promou cada un d’aquests vídeos. Les quatre col·leccions presenten un format propi i van associades a diferents estratègies de treball:

 

Les dimensions de la Transformació als centres

 

Històries d’un canvi 

 

Inspirar la transformació educativa

 

Difondre projectes i pràctiques

 

 

Les quatre col·leccions responen als objectius següents:

 • Reconèixer el paper de l’escola en el procés d’adaptació a les necessitats, aspiracions i reptes del segle XXI, posant en valor l’educació i els centres educatius com elements clau per aconseguir un creixement sostenible, equitatiu i just.
 • Posar en valor els procediments i estratègies que possibiliten als centres educatius fer efectiva la transició sistemàtica des dels models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge al marc de centres de referència i contribuir a reformular el perfil professional dels docents i la seva capacitació.
 • Generar coneixement sobre pràctiques educatives de referència que plantegen mesures universals per fer front a la segregació existent així com a les noves formes emergents de segregació, tot afavorint l’equitat i la igualtat d’oportunitat.
 • Comunicar i difondre models inspiradors d’èxit educatiu que reformulen tant el propòsit institucional com la gestió de l’organització, la metodologia de treball i el concepte d’avaluació/aprenentatge. 

Sabem que és tan important el valor dels vídeos com les estratègies de treball associades a cada un d’ells. Aquestes estratègies han de servir per orientar i guiar en l’aprofundiment de les rutines de pensament.

 

 

Els vídeos de les 4 col·leccions s’acompanyen d’un disseny explicatiu i d’una proposta de reflexió consistent en diferents rutines de visibilització del pensament, suficientment flexibles per a la seva utilització per part de diferents col·lectius i en diferents contextos: 

 • seminaris de coordinació organitzats per CRP,
 • sessions de facilitació, 
 • coordinacions de xarxa, 
 • sessions de treball d’un claustre,
 • coordinacions d’agents d’acompanyament a centre, 
 • sessions dels serveis educatius (CRP, LIC, EAP),
 • treball autònom docent.

 

RUTINES DE PENSAMENT

 

ABANS PENSAVA / ARA PENSO CONNECTAR / ESTENDRE / DESAFIAR
GENERAR, CLASSIFICAR, RELACIONAR I AMPLIAR PENSO, EM PREGUNTO, INVESTIGO
PUNTS CARDINALS  

 

 

 

 

 

 

Llegiu també l’article Fem el pensament visible