Difondre projectes i pràctiques innovadors

La col·lecció “Difondre projectes i pràctiques innovadors” consta ara mateix de 4 vídeos, dos de projectes d’innovació i dos de pràctiques educatives de referència, que han de servir per reflexionar, aprofundir i inspirar en processos d’innovació i transformació educativa.

L’expertesa d’aquests centres en innovació i transformació educativa ens permet recollir projectes o pràctiques reconegudes en referència als tres eixos de la innovació:

  • Organització i gestió de centre,
  • Metodologies innovadores i,
  • Xarxa i ecosistema educatiu.