Històries d’un canvi

Col·lecció de 4 narracions en vídeo produïdes a partir de les gravacions de 14 sales de diàleg de la primera sessió de la Comunitat de Centres amb facilitació. Les gravacions recullen el testimoni de 14 persones expertes, membres d’equips directius de diferents centres referents del Laboratori, avançats en la Transformació Educativa.

Aquestes persones fan un relat intimista de la seva experiència en el protocol de transformació viscut en el propi centre. Són uns relats molt valuosos, proposta d’un ventall ampli de models encoratjadors de gestions valentes i eficaces, metodologies d’aprenentatge innovadores i creació de xarxes i ecosistemes educatius sostenibles arreu del nostre territori. El relat dóna lloc a un interessant debat on apareixen neguits, febleses, pors, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

 

RUTINES DE PENSAMENT
ABANS PENSAVA / ARA PENSO CONNECTAR / ESTENDRE / DESAFIAR GENERAR, CLASSIFICAR, RELACIONAR I AMPLIAR PENSO, EM PREGUNTO, INVESTIGO PUNTS CARDINALS