Històries d’un canvi

 

Les Històries d’un canvi és una col·lecció de 4 narracions en vídeo produïdes a partir de les gravacions de 14 sales de diàleg de la primera sessió de la Comunitat de Centres amb facilitació. Les gravacions recullen el testimoni de 14 persones expertes, membres d’equips directius de diferents centres referents del Laboratori, avançats en la Transformació Educativa.

Aquestes persones fan un relat intimista de la seva experiència en el protocol de transformació viscut en el propi centre. Són uns relats molt valuosos, proposta d’un ventall ampli de models encoratjadors de gestions valentes i eficaces, metodologies d’aprenentatge innovadores i creació de xarxes i ecosistemes educatius sostenibles arreu del nostre territori. El relat dóna lloc a un interessant debat on apareixen neguits, febleses, pors, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

La vàlua d’aquests relats i posteriors debats ens va encoratjar a fer una proposta d’elaboració d’un material audiovisual on es fa visible el valor testimonial que reafirma una realitat ferma i actual, protagonista de la Transformació Educativa, de la demanda per part de les direccions dels centres en facilitació de models inspiradors per a les seves comunitats educatives i de la necessitat de donar la rellevància justa que correspon a una realitat educativa model d’equitat i excel·lència, tot seguint els camins de la Transformació Educativa, que són la fita ineludible del nostre sistema educatiu.

 

 

Per tal d’aprofitar al màxim els continguts, us proposem treballar els vídeos amb les rutines de pensament següents:

 

RUTINES DE PENSAMENT
ABANS PENSAVA / ARA PENSO CONNECTAR / ESTENDRE / DESAFIAR GENERAR, CLASSIFICAR, RELACIONAR I AMPLIAR PENSO, EM PREGUNTO, INVESTIGO PUNTS CARDINALS