Materials de Suport a l’alumnat vulnerable

 

La diversitat és un valor afegit a la societat actual i l’acollida és un àmbit en el qual s’ha d’incidir per fer de la inclusió una realitat. L’empoderament i l’encoratge de les persones que arriben al nostre país és una estratègia bàsica que tenim el deure de fomentar. L’Agenda de Desenvolupament Sostenible de 2030, adoptada per tots els Estats membres de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, ha de guiar aquest un model compartit de pau i prosperitat per a les persones i el planeta, ara i cap al futur. Per tant, cal oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l’accés als aprenentatges i el domini de totes les competències en el marc de la màxima participació de tots els ciutadans.

A la nostra societat, nous escenaris educatius guanyen protagonisme a la vida quotidiana de les persones. La configuració actual d’aquesta ecologia de l’aprenentatge exigeix corresponsabilitat i compromís  dels diferents agents educatius que hi intervenen. Aquest propòsit reclama polítiques educatives capaces de considerar la formació com un procés que prevegi el desenvolupament en totes dimensions que configuren la trajectòria vital de les persones.

En aquest àmbit, el Departament d’Educació a través de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital assumeix la responsabilitat de donar impuls i aplicar polítiques per augmentar les oportunitats d’èxit educatiu al llarg de la vida en el marc de l’educació del segle XXI, especialment en l’alumnat més vulnerable. I és la Sub-direcció General de Transformació Educativa qui impulsa les actuacions per a l’acompanyament de l’alumnat en l’itinerari educatiu al llarg de les etapes educatives, en col·laboració amb altres administracions i agents educatius.

I el Servei d’Educació al Llarg de la Vida, en aquesta línia d’actuació, ha confeccionat uns materials particularment creats per a l’atenció de l’alumnat especialment vulnerable. Es tracta de 8 mòduls de formació de noves oportunitats, per facilitar l’acollida i la integració en els centres de formació d’adults de col·lectius d’alta vulnerabilitat, especialment de l’alumnat JMS (Joves Migrats Sols) de 16 a 18 anys. Aquests mòduls incorporen competències, continguts i activitats específicament elaborades per acollir i oferir atenció educativa personalitzada per aquest perfil d’alumnat, i es posen a disposició del professorat a partir del curs 2019-2020, per tal de donar-los recursos per ajustar la seva acció docent als canvis específics que requereixen els menors no acompanyats que han d’atendre.

També poden servir de material de referència als centres de formació d’adults municipals i entitats del tercer sector, que col·laborin amb l’atenció educativa d’aquest alumnat, en situació de coeducació i equitat, en zones on no hi ha centres de formació d’adults dependents del Departament d’Educació.

menors

 

Els 8 mòduls formatius, de 33 hores aproximadament, estan basats en tres àmbits de competències: