Bones pràctiques

Diferents propostes de nous models pedagògics planificats i posats en pràctica des dels centres de formació d’adults. L’objectiu és aconseguir la millora dels resultats acadèmics, tot explorant noves metodologies i enriquint les pròpies pràctiques docents.

alumnes preparant el concurs Basics of the Comic Design Serious Games Revistes escolars Aprenentatge basat en projectes