LLENGÜES ESTRANGERES

Fotografia d'un autobús típic del Regne Unit

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa o francesa. S’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

El currículum de llengües estrangeres als centres de formació d’adults del Departament d’Ensenyament es regula mitjançant la RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, i deixa sense efecte el que fa referència a les llengües estrangeres dels punts 1, 3, 4 i 9 de la RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013,per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments de llengües d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes que depenen del Departament d’Ensenyament.