Educació al llarg de la vida. Transformació educativa

Trobada pedagògica adreçada als docents i equips directius de centres de formació d’adults que imparteixen ensenyaments de GES.

Barcelona, 26 de novembre de 2018

Ponències