Equips directius de CFA

Trobades formatives curs 2017-2018
  • La funció directiva a l’educació d’adults: lideratge, comunicació i orientació (Barcelona, 23 de novembre de 2017)

Trbada pedagògica adreçada a equips directius de CFA per tal d’emfatitzar qüestions relacionades amb el lideratge, la comunicació i l’orientació.

Ponències
  • Lideratge de gestió, a càrrec de Josep Gómez, Inspecció d’Educació del Maresme-Vallès Oriental.
  • Lideratge pedagògic, a càrrec de Neus Heras, directora de l’institut Vall de Llémena de Sant Gregori (Girona).
  • La comunicació, a càrrec de Maribel Salvador, Universitat de Vic.
  • La comunicació externa de centre, a càrrec de Dolors Bell-Lloch, directora del CFA Mollerussa.
  • Orientació educativa a l’educació d’adults, a càrrec de Montse Milian i Roser de Antonio, tècniques del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults.
  • Presentació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a càrrec de Mercè Esteve, sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat.