COMPETIC semipresencials

Noia treballant davant d'un ordinador

 

Molts centres de formació d’adults demanen des de fa temps poder impartir els ensenyaments de Competic en modalitat semipresencial. Des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida facilitem als CFA dos documents que ajudaran en la tramitació per aquesta autorització i que es troba ja recollida en els documents per a l’organització i gestió dels centres a partir del curs 2020 – 2021.

 

Aquests documents són:

Protocol COMPETIC semipresencial. Document que explica el procediment a seguir pels centres que vulguin demanar autorització per oferir aquests ensenyaments de manera semipresencial.

Model de sol·licitud COMPETIC semipresencial. Model de sol·licitud que cada CFA haurà d’adaptar a la seva realitat.