Llengües estrangeres

Trobades formatives curs 2018-2019
  • Updating ELT Competences in Adult Education

Trobades pedagògiques adreçades al professorat d’anglès dels diferents SSTT, amb una vessant informativa i de recollida de valoracions i propostes pel nou curs, i una altra formativa, a través de la realització d’un taller sobre el treball competencial de la llengua anglesa a l’educació d’adults.

Presentació general El nou currículum de llengua estrangera, anàlisi de resultats de la prova de nivell bàsic i línies d’actuació del SOCEA amb relació a la llengua anglesa
Taller de treball competencial   Workshop (working with competences) , Carme Rodríguez
 Serveis Territorials i data  Ponències
28/09/18
Barcelona Comarques
3/10/18
Baix Llobregat
Learning through writing: A short story contest , Laura Rins (CFA Sant Just Desvern)
5/10/18
Tarragona / Terres de l’Ebre

Getting academic profit of trips, Yolanda Cabré (CFA Josepa Massanés i Dalmau)

A vision from EOI  teachers, 

Yolanda Scott-Tennent (EOI Tarragona)

11/10/18   
Girona
 Anna Triola i David (CFA Maria Verdaguer)
16/10/18
Lleida
 Dades alumnes EOINeus Pascual (EOI de Lleida)
17/10/18
Catalunya Central
Reviewing  EOI students coming from a CFA, Ferran Illescas (EOI de Manresa)
18/10/18
Vallès Occidental
 Collaborative tasksMinerva Lanau (CFA Anna Murià)
  • L’approche par compétences: l’évaluation et le curriculum dans l’éducation des adultes

Trobada pedagògica adreçada al professorat de francès dels diferents SSTT, amb una vessant informativa i de recollida de valoracions i propostes pel nou curs, i una altra formativa, a través de la realització d’un taller sobre el treball competencial de la llengua francesa a l’educació d’adults.

Sessió única a Barcelona per a tots els territoris (25/10/18)

Presentació general El nou currículum de llengua estrangera, anàlisi de resultats de la prova de nivell bàsic i línies d’actuació del SOCEA amb relació a la llengua francesa
Taller de treball competencial
English Language Assessment in Adult EducationTrobades formatives curs 2017-2018

Trobades pedagògiques adreçades al professorat d’anglès dels diferents SSTT, amb una vessant informativa i de recollida de valoracions i propostes pel nou curs, i una altra formativa, a través de la realització d’un taller sobre avaluació de la llengua anglesa a l’educació d’adults.

Presentació general Anàlisi de resultats de la prova i línies d’actuació del SOCEA amb relació a la llengua anglesa.
Taller d’avaluació  Workshop English Language Assessment
 Serveis Territorials i data  Ponències
29/09/17
Barcelona Comarques
Carme Roig, coordinadora de llengües estrangeres als ST a Barcelona-Comarques.
How to take part in a KA1 and KA2 Erasmus+ project (not available)
Marisa Ruiz, docent del CFA Catalònia (L’Hospitalet de Llobregat)
5/10/17
Tarragona / Terres de l’Ebre
Yolanda Cabré i Rafe Guinovart, docents del CFA Josepa Massanés i Dalmau (Tarragona)
Yolanda Cabré, docent del CFA Josepa Massanés i Dalmau (Tarragona)
17/10/17
Catalunya Central
Coordination between CFA and EOI (not available)
Ma Cinta Blanch, docent al CFA Montseny (Vic) i Raquel Mayor , docent al CFA Carme Karr (Sant Joan de Vilatorrada)
eTwinning: an open door to Europe
Fina Vendrell, ambaixadora eTwinning i docent del Col·legi Sant Josep (Navàs)
24/10/17
Maresme- Vallès Oriental
Elisenda Olivella, docent al CFA Marinada (Montornès del Vallès)
26/10/17
Lleida
Laura Gabernet (Coordinadora de llengües estrangeres als ST a Lleida), Maribel Vila (docent a l’Institut Ronda) i Mª Dolors Farran  (docent a l’EOI de Lleida).
Ceci Reñé i Maria Talarn, docents del  CFA Mollerussa
31/10/2017
Vallès Occidental
Check and assess your knowledge in a cooperative and funny way (not available)
Montse Molins i Esther Pla, docents del CFA La Creu de Barberà (Sabadell)
7/11/17
Baix Llobregat
Berta Romero, docent al CFA Lluís Castells (Sant Boi de Llobregat)
Laura Rins, docent al CFA Sant Just Desvern
Montse Buitrago, docent al CFA Eugeni d’Ors (Esplugues de Llobregat)
9/11/17   
Girona
Anna Triola i David Soler, docents del CFA Maria Verdaguer (Figueres)
10/11/17   
Consorci d’Educació de Barcelona
Berta Villaescusa, docent al CFA Manuel Sacristán (Barcelona)
  • L’évaluation linguistique du français dans l’éducation des adultes

Trobada pedagògica adreçada al professorat de francès dels diferents SSTT, amb una vessant informativa i de recollida de valoracions i propostes pel nou curs, i una altra formativa, a través de la realització d’un taller sobre avaluació de la llengua francesa a l’educació d’adults.

Presentació general Anàlisi de resultats de la prova i línies d’actuació del SOCEA amb relació a la llengua francesa
Taller d’avaluació  Atelier harmonisation des critères pour évaluer la compétence orale et écrite-épreuve A2
Serveis territorials i data Ponències
Sessió única a Barcelona per a tots els territoris (27/10/17)
Laura Vall, exprofessora de francès al CFA Val d’Aran i membre del Grup de treball de llengües estrangeres a l’educació d’adults