Professorat novell en CFA

Trobada formativa per al professorat novell en l’educació d’adults

Curs 2021-2022: Sessió telemàtica realitzada el 9 de setembre de 2021.

Els objectius d’aquesta activitat formativa són:

  • Informar al professorat de nova incorporació sobre les característiques principals i particularitats de l’educació en centres de formació d’adults (normativa, ensenyaments, currículum…)
  • Aportar, a través de diferents pràctiques, elements teòrics sobre els processos d’aprenentatge de les persones adultes, i sistemes i pautes metodològiques adequats al diferent perfil dels alumnes.
  • Informar dels projectes que el Departament d’Educació iniciarà aquest curs als CFA.

La sessió inclou un espai dedicat exclusivament al professorat novell en centres d’adults en seu penitenciària.

El programa de la sessió es troba a Programa.

PRESENTACIONS DE LA JORNADA

Curs 2020-2021: Sessió telemàtica realitzada el 15 de setembre de 2020.

Els objectius d’aquesta activitat formativa són:

  • Informar al professorat de nova incorporació sobre les característiques principals i particularitats de l’educació en centres de formació d’adults (normativa, ensenyaments, currículum…)
  • Aportar, a través de diferents pràctiques, elements teòrics sobre els processos d’aprenentatge de les persones adultes, i sistemes i pautes metodològiques adequats al diferent perfil dels alumnes.
  • Informar dels projectes que el Departament d’Educació iniciarà aquest curs als CFA.

La sessió inclou un espai dedicat exclusivament al professorat novell en centres d’adults en seu penitenciària.

El programa de la sessió es troba a Programa.

PRESENTACIONS DE LA JORNADA

Curs 2019-2020: Sessió realitzada el 13 de setembre de 2019 als Serveis Centrals del Departament d’Educació.

Els objectius d’aquesta activitat formativa són:

  • Informar al professorat de nova incorporació sobre les característiques principals i particularitats de l’Educació d’Adults (normativa, ensenyaments, currículum)
  • Aportar, a través de diferents pràctiques, elements teòrics sobre els processos d’aprenentatge de les persones adultes, i sistemes i pautes metodològiques adequats al diferent perfil dels alumnes.

La sessió inclou un espai dedicat expressament al professorat novell en centres d’adults en seu penitenciària.

Programa de la sessió

Presentacions