Programes i Projectes

 

És voluntat del Departament d’Educació acompanyar els centres educatius del país en el procés de transformació educativa per donar resposta a les necessitats del segle XXI i reconèixer els esforços que s’estan fent en termes d’innovació pedagògica.

El mapa de la innovació pedagògica de Catalunya és un instrument que situa en el territori i visibilitza totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa que es desenvolupa en els centres educatius i que han estat reconegudes pel Departament d’Educació des del 2015, d’acord amb el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya. Amb el mapa de la innovació es pretén impulsar el treball en xarxa entre els centres que comparteixen objectius al llarg del territori i posar en valor la informació que faciliti la presa de decisions a tota la comunitat educativa, a l’administració i a altres agents. Aquesta presa de decisions ha de permetre promoure la inclusió, la cohesió i l’equitat, i facilitar la participació de tots els centres en l’èxit educatiu i la innovació per a la millora.

Us compartim un vídeo de tots els programes d’innovació.

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

Logo de l'Art de Parlar Apadrinem el nostre patrimoni

 

 

 

 

Programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines per al Canvi

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

Logo Garage Lab Logo d'EFEC Adults Logo Lletres a les aules Filmoteca de Catalunya Memorial Democràtic
Logo Europe Code Week Logo Mobile Week