Qui som?

El Servei d’Educació al Llarg de la Vida —SELV— depèn orgànicament de la Subdirecció General de Transformació Educativa del Departament d’Educació.

Equip

 

Jose Pilar Espino
Cap del Servei d’Educació al Llarg de la Vida

 

 • Anna Formosa: tècnica (ext. 3114)
 • Rosa Gimeno: tècnica (ext. 3659)
 • Montse Milian: tècnica (ext. 3350)
 • Montserrat Arce: tècnica docent (ext. 3942)
 • Albert Galindo: tècnic docent (ext. 3101)
 • Vicent Barberà: tècnic docent (ext. 3808)
Què fem?
 • Elaborar propostes de reconeixement dels itineraris formatius reglats i no reglats i de les experiències d’aprenentatge informals per incorporar-les als historials acadèmics de les persones adultes.
 • Elaborar criteris d’avaluació i establir indicadors de qualitat dels centres de formació d’adults i proposar mesures correctores.
 • Elaborar les propostes del currículum dels ensenyaments que s’hagin d’impartir en l’educació al llarg de la vida i dels programes de la seva competència, i les estratègies per a la seva aplicació.
 • Establir criteris per a l’avaluació de l’ensenyament al llarg de la vida i per a l’elaboració de la documentació acadèmica dels centres en aquest àmbit.
 • Elaborar el contingut de les proves lliures per a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria i del certificat de formació instrumental per a persones que segueixen itineraris alternatius.
 • Aplicar criteris en relació amb els equipaments i els materials i recursos didàctics dels ensenyaments per a l’educació d’adults.
 • Desplegar plans interdepartamentals amb altres administracions i agents educatius, a fi de coordinar les diferents accions impulsades en l’àmbit de l’educació al llarg de la vida.
 • Proposar estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques i de formació del professorat per als diferents ensenyaments, en coherència amb la perspectiva de l’ensenyament al llarg de la vida.