WEBINARS CFA

 

imatge amb fons vermell on hi ha escrit: claustre obert a la recerca educativaClaustre Obert és una iniciativa que, integrada en el Pla d’acció Centres Educatius en Línia i sorgida en plena emergència educativa generada per la Covid-19 durant el curs 2019 – 2020, té com a objectiu compartir les experiències de la comunitat educativa en relació amb l’educació en línia. En aquell primer cicle anomenat “Respostes educatives en situació d’excepcionalitat” es va realitzar un webinar diari. S’hi van tractar temes com la gestió en línia de l’orientació acadèmica i professional, l’acompanyament de l’alumnat, els replantejaments metodològics, la relació entre la comunitat educativa en temps de confinament i l’adaptació de projectes amb entitats externes. Aquests webinars es van alternar amb monogràfics d’experts educatius que complementaven les experiències aportades pels diferents centres.

Durant el curs 2020 – 2021 s’ha fet un nou cicle de Claustre Obert “Propostes educatives per als reptes de l’era digital“. Els nous webinars seguiran donant veu als docents amb l’objectiu d’oferir eines, recursos i estratègies als centres, i noves propostes per treballar de forma híbrida i a favor de mantenir un aprenentatge competencial i actiu per part de l’alumnat, amb el suport de les eines digitals. Aquest curs, a més, s’amplia la mirada i es focalitza en tres eixos temàtics: 1. Recerca Educativa; 2. Entorn; 3. Mirada internacional.

Durant aquests dos cursos els Centres de Formació d’Adults han participat de forma activa en l’elaboració d’aquests webinars. Per això, us animem a veure tots els webinars i  a fer difusió entre els centres de la vostra zona. Entre tots anem connectant centres i fent xarxa!

Teniu accés a tots els webinars d’aquest curs i del curs passat, i també es mostren a continuació:
  • 17 de juny de 2021: a través del cicle de webinars de Claustre Obert a la recerca educativa,a l’entorn i a la mirada internacional, el Servei de Recerca Educativa ha recollit propostes dels centres i mesures adoptades per fer front a diferents problemàtiques durant el curs 2020-2021. Els vídeos, on els docents o d’altres agents de la comunitat educativa expliquen les seves iniciatives, són testimoni de les respostes educatives que aquests han impulsat per adaptar-se a noves complexes situacions.


  • 18 de març de 2021: webinar del CFA Sant Boi “Un model flexible d’educació híbrida als ensenyaments d’adults”. El CFA de Sant Boi fa temps que ha anat implantant modalitats d’ensenyament semipresencial. El seu director, Toni Pérez Lasierra, explica en quins estudis ho han realitzat, com s’han organitzat, quina ha estat la resposta de l’alumnat i els avantatges i inconvenients de la incorporació de recursos d’educació híbrida.

  • 4 de  març de 2021: webinar del CFA Carme Karr “Personalització del aprenentatges a la formació d’adults en un centre penitenciari”. El CFA Carme Karr es troba situat al Mòdul educatiu i cultural del Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. La Saray Gómez, la Gemma Casasayas i la Raquel Mayor, integrants de l’equip directiu, expliquen el procés de transformació que han iniciat aquest curs per personalitzar l’aprenentatge. Detallen els canvis metodològics implementats i com la proposta ha estat rebuda pel seu alumnat. Finalment valoren si creuen que aquest model pot fer-se extensiu a d’altres centres.
  • 25 de juny de 2020: CFA Parets “El COMPETIC del CFA Parets no afluixa amb la pandèmia”. En Pep Tura, director del CFA Parets del Vallès i en Lluís Puech expliquen els estudis d’informàtica, el que a nivell dels centres d’adults és el COMPETIC. La seva sorpresa en els moments d’excepcionalitat ha estat saber que el confinament no ha afectat el seguiment a aquest programa. Comenten els motius que consideren fonamentals perquè aquest fet hagi succeït així com l’organització dels diferents cursos: temes, material, temporalització, retroaccions, rúbriques, la metodologia que s’ha emprat per a facilitar l’aprenentatge dels alumnes, i com s’ho han fer per adaptar-lo al ritme individual.

  • 18 de juny de 2020: CFA Edèlia Fernández “Temps per a la reflexió i transformació”. Des del CFA Edèlia Hernández de Viladecans, les docents Ariana Pérez i Laia Castillo expliquen com han enfocat des del centre la perspectiva de gènere. La comissió de gènere va ser creada per una docent del centre, amb la intenció d’impulsar també des de l’àmbit de l’educació de les persones adultes un espai de trobada i reflexió de tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i personal PAS) sobre el gènere davant la necessitat actual de contribuir a una societat més justa i igualitària. Des de l’àmbit educatiu tenim una poderosa arma pedagògica de transformació social. Aquesta comissió de gènere pretèn contribuir a qüestionar i debatre estereotips, rols i realitats presents en les nostres vides. Actualment formen part d’aquesta comissió 12 persones, entre les quals hi ha diversitat generacional, de capacitats i de vivències, fet que crea una gran riquesa humana.

  • 04 de juny de 2020: CFA Arquitecte Jujol “Eines digitals per afrontar el confinament”. El CFA Arquitecte Jujol inclou les noves tecnologies i l’ús dels diferents dispositius en les seves activitats d’ensenyament-aprenentatge diàries. Es mostren com han desenvolupat diferents activitats i, especialment, una activitat que no només ha estat per a l’alumnat del centre, sinó obert per a tothom on han participat de 60 equips i una repercussió gens esperada amb 300 persones. Han fet difusió de la seva activitat per les xarxes socials, tenint més de 147 missatges a Instagram mentre es desenvolupava l’activitat. Certament, una manera engrescadora per a potenciar la participació i l’aprenentatge.

imatge amb fons vermell on hi ha escrit: claustre obert a la recerca educativa

  • 07 de maig de 2020: CFA Bon Pastor “Centres d’adults, fases en moments d’excepcionalitat”. El CFA Bon Pastor està implementant un projecte que té com a objectiu ajudar a l’autonomia de l’alumne i millorar les competències digitals dels professors i també de tot l’alumnat. Per això la seva directora, Marta Catalán, ens explica com estan gestionant l’organització del centre en aquesta situació d’excepcionalitat, posant especial èmfasi en la comunicació amb l’alumnat. Veurem com superen el repte que presenta per als docents tenir alumnat vulnerable, sense ordinadors i/o connexió d’internet a casa i amb poca competència digital per dur a terme el tercer trimestre.