Observant la Terra

Et proposem una visita als principals sistemes i tecnologies d’Observació de la Terra, les seves utilitats, avantatges, debilitats i complementarietat dels satèl·lits amb altres sistemes d’Observació de la Terra, com els avions, els avions no tripulats o les dades sobre el terreny. A través d’una col·lecció de plafons o eixos temàtics, continguts i activitats associades, sobre com transformar la informació sobre el territori (geo-informació) i de forma especial captades des de l’espai, per transformar aquesta informació en un millor coneixement.

Temàtiques de les Làmines (o plafons)

Relació de plafons que corresponen a l’exposició “Observant la Terra”