Evidències

Les experiències dels centres educatius recollides durant el confinament als webinars de Claustre Obert 2019-2020 i també els del curs 2020-2021 han propiciat poder documentar i exemplificar les mesures adoptades pels claustres per reorganitzar els centres, fer canvis en les metodologies didàctiques, buscar fórmules d’acompanyament a les famílies i a la l’alumnat, escollir les eines digitals adaptables a cada context i fer front a situacions i entorns vulnerables. Aquestes són algunes de les preguntes que s’han formulat i exemples de les mesures adoptades per donar-hi resposta:


Com afrontem un aprenentatge híbrid?


Com l’art pot ajudar a desenvolupar un aprenentatge globalitzat?


L’entorn i l’espai escolar poden articular l’aprenentatge?


Quins elements ens poden ajudar a personalitzar l’aprenentatge en línia o a l’aula?


Com mantenir el contacte amb famílies i alumnat en entorns vulnerables?


Quines accions d’acompanyament a l’alumnat es poden desenvolupar?


Podem donar continuïtat a les activitat globalitzades i col·laboratives?


Ens serveix la ludificació per motivar i cohesionar el grup?


Com mantenir la xarxa amb l’entorn?


Com seguir treballant amb el suport dels serveis educatius i altres agents?