El projecte EduRegio

 

EMISSIÓ EL DIJOUS 26 DE NOVEMBRE A LES 18:00

 

Conceptes clau:


EDUREGIO – COOPERACIÓ EUROPEA – ERASMUS+ – FORMACIÓ DOCENT


EduRegio és un projecte Erasmus+ de cooperació entre autoritats educatives del mateix nivell i abast, coordinat pel Departament d’Educació. Un dels socis participants és European Schoolnet, organisme supranacional que funciona com a institut d’investigació en innovació educativa i que gestiona la plataforma eTwinning, de col·laboració virtual entre docents de tot Europa. El Tommaso Dalla Vecchia i l’Eugenia Casariego, supervisor i assessora tècnica d’European Schoolnet, ens expliquen els objectius i les accions d’EduRegio, encaminades a millorar les estratègies de formació permanent del professorat en competència digital.