Conferència: La transformació educativa i el lideratge en l’educació

 

Conceptes clau:


REPTES DE FUTUR – INTERACCIÓ AMB LA TECNOLOGIA – RESOLUCIÓ DE DILEMES


Xavier Marcet és consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa. Treballa ajudant a empreses, universitats i administracions a desplegar models d’innovació. Des de la seva experiència ens parla de les transformacions i els reptes que ha d’afrontar l’educació. Entre els quals, el de posar la llavor per aprendre al llarg de la vida o el d’educar per la interacció amb la intel·ligència artificial i el big-data. Esmenta la necessitat d’un aprenentatge competencial focalitzat en resoldre problemes però, sobretot, la d’un aprenentatge que pugui donar eines per resoldre dilemes en situacions complexes. Un aprenentatge basat no només en el learning by doing, sinó també en el learning by living en la diversitat.