Recerca internacional

Aquestes institucions suparnacionals es dediquen a realitzar estudis d’educació comparada entre països i regions. Conèixer com es treballa en altres països i comparar-se amb ells permet contextualitzar el propi sistema i observar-lo des de nous punts de vista. També proporciona experiències i recursos que poden inspirar, motivar i ajudar a impulsar canvis.


L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura realitza estudis i publica informes que analitzen l’accés i el dret a l’educació a tot el món. També coordina l’Agenda d’Educació Mundial 2030 en el marc de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Espai d’Educació de la UNESCO. La UNESCO també disposa d’un Institut Internacional de Planificació Educativa, que fa seguiment i dona suport a les accions dels països membres en matèria d’educació.


El Programa internacional per a l’avaluació d’estudiants és una iniciativa de la OCDE que avalua el rendiment dels estudiants de 15 anys mitjançant proves estandarditzades. Les proves es realitzen cada tres anys i avaluen alguns àmbits de coneixement i competències de l’alumnat. L’estudi té per objectiu treure conclusions sobre el sistema en el qual és educat l’alumnat de cada país. Es pot accedir a l’apartat de PISA en castellà, amb conclusions temàtiques específiques, o al web general de PISA.


És un programa de la Unió Europea que realitza estudis comparats entre els sistemes educatius de les 43 nacions dels 38 països integrats en el programa Erasmus+. Els estudis abracen tot el sistema educatiu, des de l’educació infantil fins a l’educació d’adults. Els podeu trobar a Eurydice.


És un estudi internacional d’ensenyament i aprenentatge promogut per l’OCDE. Dona veu als docents i a les direccions dels centres per analitzar qüestions relacionades amb la formació docent, la gestió dels centres o les creences sobre les pràctiques docents, entre altres. Es poden seguir els seus informes a OCDE-TALIS.


European Schoolnet és una xarxa dels 32 ministeris d’educació europeus. Dona suport als governs, a les escoles, als docents i investigadors i a la indústria vinculada a l’educació per afrontar innovacions. Té la missió de dirigir actuacions per fer front a les transformacions educatives en una societat progressivament digitalitzada. European Schoolnet.


L’Education Endowment Foundation és una institució amb seu a Londres dedicada a investigar i a promoure accions en favor de l’equitat. La seva missió és trencar els condicionants entre extracció social i fracàs escolar.