Què és Claustre Obert?

curs 2019-2020

Claustre Obert és una iniciativa que, integrada en el Pla d’acció Centres Educatius en Línia i sorgida en plena emergència educativa generada per la Covid-19, té com a objectiu compartir les experiències de la comunitat educativa en relació amb l’educació en línia. En aquell primer cicle anomenat “Respostes educatives en situació d’excepcionalitat” es va realitzar un webinar diari. Un total de 58 experiències realitzades per 164 ponents de 82 centres educatius van poder comunicar les iniciatives pedagògiques que estaven duent a terme en resposta als nous desafiaments educatius imposats per la situació de pandèmia. S’hi van tractar temes com la gestió en línia de l’orientació acadèmica i professional, l’acompanyament de l’alumnat, els replantejaments metodològics, la relació entre la comunitat educativa en temps de confinament i l’adaptació de projectes amb entitats externes. Aquests webinars es van alternar amb monogràfics d’experts educatius que complementaven les experiències aportades pels diferents centres.

curs 2020-2021

El nou Claustre obert: Propostes educatives per als reptes de l’era digital

Els nous webinars de Claustre Obert per al curs 2020-21 seguiran donant veu als docents amb l’objectiu d’oferir eines, recursos i estratègies als centres, i vindran carregats de noves propostes per treballar de forma híbrida i a favor de mantenir un aprenentatge competencial i actiu per part de l’alumnat, amb el suport de les eines digitals. Aquest curs, a més, n’ampliem la mirada i la focalitzem en tres eixos temàtics:

 

1. CLAUSTRE OBERT A LA RECERCA EDUCATIVA

Un dels aspectes fonamentals que ha posat en relleu la pandèmia en què ens trobem immersos és la importància de la recerca. Només amb recerca serem capaços d’assolir els resultats positius que ens faran avançar, ja sigui per trobar la cura de la malaltia com per obtenir mesures per a la seva prevenció. De la mateixa manera, també en educació n’hem constatat la seva importància cabdal. Què hi diu, la recerca, sobre l’educació híbrida? Què s’ha investigat i què ha donat resultats positius, en el marc de l’aprenentatge en línia? Si volem obtenir resultats satisfactoris, és només investigant, seleccionant i avaluant l’efectivitat de les accions que duem a terme que aconseguirem avançar. I, aquest espai, vol ser un punt de partida per aquest objectiu.

Aquest cicle aproparà les investigacions que s’han dut a terme en l’àmbit de la recerca educativa d’àmbit nacional i internacional a la comunitat educativa, amb la intenció d’aportar una base d’arrel científica a les mesures que s’implementen en els centres. Així, els nous webinars estaran dedicats, de manera específica, a tots aquells aspectes relacionats amb la investigació educativa, des de les fonts, els referents i les institucions que hi treballen fins a la síntesi de les recerques més actuals.

2. CLAUSTRE OBERT A L’ENTORN

Ara, més que mai, és cabdal connectar l’escola amb el territori, sortir del centre i buscar espais alternatius. La pandèmia ens ofereix l’oportunitat de repensar l’escola com un tot, integrada en el territori per anar més enllà de l’àmbit escolar. Atès que l’aula, i en el moment actual més que mai, deixa de ser l’únic espai educatiu, Claustre Obert mostrarà la tasca educativa que es realitza a museus, centres esportius, escoles de música, casals i camps d’aprenentatge i analitzarem les possibilitats educatives que poden oferir aquests equipaments lúdics i culturals a l’hora de complementar la tasca docent.

 3. CLAUSTRE OBERT A LA MIRADA INTERNACIONAL

Davant d’una situació d’incertesa com és l’actual, i gràcies a que la transformació digital ha facilitat la posada en comú de metodologies i maneres de treballar, és important fer xarxa amb docents d’altres països per observar com treballen i conèixer de primera mà què fan i què els funciona. És el moment de focalitzar la mirada en altres sistemes educatius per conèixer altres punts de vista. La funció de la DGIRCD en aquesta línia no és altra que la de ser el punt de referència d’una xarxa de professorat que desenvolupa la seva tasca docent en diversos països del món, amb l’objectiu de compartir metodologies implementades en aquests territoris, amb especial atenció al desenvolupament de l’educació en línia. Aquestes diferents mirades ens poden inspirar i motivar, i nodriran de recursos els nostres centres i la pràctica docent.