Amb “la propoSTEAM de la 15a” pretenem donar recursos per a què els centres docents puguin desenvolupar a l’aula propostes globals i transversals des d’un enfocament STEAM.

Us proposem que compartiu les experiències als nodes dels vostres centres  amb el hagstag #proposteam

+ info
#propoSTEAM #STEAMcat

+ info
#propoSTEAM #STEAMcat

+info
#propoSTEAM #STEAMcat

#propoSTEAM #STEAMcat

#propoSTEAM #STEAMcat

#propoSTEAM #STEAMcat

#propoSTEAM #STEAMcat

#propoSTEAM #STEAMcat