Centres educatius

Ens agradaria saber què feu al vostre centre relacionat amb l’agroecologia. La manera més senzilla és que publiqueu una noticia a la vostra web de centre (preferiblement NODES) inclouent un text al final de l’article que digui #agroecologiaescolar .Tots els articles es visualitzaran en la següent Sinapsi: