Presentació

L’Agroecologia Escolar és l’acció educativa que fem als centres, promovent la participació d’infants i joves en la comprensió i transformació dels sistemes i processos alimentaris amb criteris de sostenibilitat i justícia. Aquesta acció es desenvolupa al llarg de tot el sistema alimentari escolar: des de la producció, incloent la gestió dels residus, passant per la transformació de l’aliment, fins a la comercialització/intercanvi i consum. 

L’Agroecologia Escolar ens permetrà impulsar la sobirania alimentària de la comunitat educativa i de la societat, al  mateix temps que afavoreix treballar els continguts curriculars de forma globalitzada i en context, partint de situacions i experimentacions reals i vivencials.

Aquest web recull projectes, propostes, recerques i materials relacionats amb l’Agroecologia Escolar i la Producció Agroalimentària Ecològica, amb l’objectiu d’ajudar-nos a desenvolupar projectes educatius relacionats amb aquests temes, per totes les edats i interessos.

Mitjançant aquesta mena de projectes i activitats volem formar persones més conscients i preparades per entendre com l’alimentació afecta a la salut, el medi ambient i a la justícia social, capaces d’influir en el desenvolupament d’una millor sobirania alimentària i ajudar a construir un món millor.

Glossari: Agroecologia; Agroecologia escolar; Producció agroalimentària ecològica