Projecte Projecte Mesura el teu malbaratament

Descripció:

El projecte “Mesura el teu malbaratament” tracta de conscienciar la comunitat educativa de la necessitat de revisar els seus protocols d’ús dels recursos diversos que són necessaris per a la vida en un centre educatiu; en concret, es tracta de rebaixar els consums de llum, aigua, paper, envasos i embolcalls d’esmorzars, de manera que s’aconsegueixin centres més eficients. Es tracta no ja d’una qüestió de reducció de despesa econòmica (que pot ser molt interessant pel fet que els diners que s’estalvïin poden invertir-se en altres projectes), sinó pel fet de ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient.

Es tracta de conscienciar i sensibilitzar l’alumnat perquè aquestes bones pràctiques no només quedin al centre sinó que es converteixin en un hàbit quotidià. És important fer adonar els alumnes i les famílies que amb l’esforç de tots plegats i amb petites accions personals es pot arribar a assolir una millora més global.

Contacte:

Objectius:

L’objectiu principal és mesurar el malbaratament per tal de prendre mesures que portin a una reducció en el consum i a la consolidació d’uns bons hàbits en aquest aspecte.

Per iniciar aquest projecte, que pot abarcar molts àmbits, hem decidit centrar-nos en un únic aspecte que permeti donar continuïtat al treball en les tres etapes educatives i serveixi de pauta metodològica per a altres consums (envasos, paper, aigua…), que es pot fer de forma paral·lela o progressivament.

Activitats:

1.- Presentació del projecte amb el programa Genially ,  Vídeo introductori  i conversa. (1 Sessió). EI-EP-ESO

2.-Ens convertim en superherois energètics ( elaboració de complements) EI-EP  (1 Sessió) . 

3.- Xerrada d’un expert (EI i ESO) i Anàlisi de factures (EP i ESO). (1 Sessió).

4.- Pluja d’idees per definir “malbaratament” i propostes de millora.(EI-EP-ESO) (1 Sessió).

5.-Recollida de dades amb formulari de Google. (PDI/ MÒBILS, TAULETES). (EI 4 esbarjos -EP 8 esbarjos -ESO (2 sessions).

6.- Anàlisi de les gràfiques generades amb les dades recollides. (EI-EP-ESO) (1 Sessió).

7.- Creació de la campanys de sensibilització amb  l’App Hp Reveal  fent imatges i vídeos amb missatges. (EI i EP). (4 Sessions).

8.-Elaboració de posters de conscienciació amb el programa de disseny CANVA (EP i ESO). (4 Sessions).

9.-Explicació el projecte a la resta d’alumnes de l’escola. (EI-EP-ESO) (1 Sessió).

10.- Fer un recorregut al centre seguint les imatges plastificades, llegint-ne els missatges amb tablet o mòbil. (EI-EP) (1 Sessió).

11.-Crear un projecte amb l’Scratch (EP) (4 Sessions).

Els alumnes creen una App on es mesuri el malbaratament energètic i doni com a resultat un certificat d’escola A+++ i si s’escau propostes de millora. (ESO) 

12.-Jocs final de projecte (Avaluació). (EI-EP) (1 Sessió).

13.- Segona recollida de dades. (EI-EP-ESO) (EI 4 esbarjos -EP 8 esbarjos -ESO (2 sessions).

14.- Anàlisi de les gràfiques generades amb les dades recollides. (EI-EP-ESO) (1 Sessió).

15.- Formulari individual d’avaluació. (EI-EP-ESO) (1 Sessió).

Metodologies:

Aquest projecte està basat en una visió constructivista de l’aprenentatge on els alumnes en són els protagonistes. El paper del mestre és el de motivar,  dinamitzar el grup i facilitar els recursos i les eines.

Dóna molta importància a la motivació i per això hem creat una proposta on la gamificació té un paper essencial: plantegem un repte inicial que els nostres superherois i superheroïnes han de superar a través d’unes missions i unes recompenses finals.

Dóna molta importància  al treball cooperatiu doncs mestres i alumnes hem treballat conjuntament formant un equip per resoldre els reptes i les missions que se’ns han anat plantejant. 

Utilitza les noves tecnologies, tant en la presentació del projecte (genially) com en la majoria d’activitats posteriors.

Etapes educatives:

Educació infantil, Primària i ESO

Àmbits educatius:

Lingüístic, Matemàtic, Científic-tecnològic, Social, Cultura i valors, Digital, Personal i social.

Tecnologies digitals:

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. Objectiu 7: Energia neta i asequible. Objectiu 6: Aigua neta i Sanejament

Adreça de contacte:

Final del resum del projecte Projecte Mesura el teu malbaratament

Articles

Hem acabat el projecte

Aquesta setmana hem acabat el projecte amb la segona anàlisi de dades recollides en els formularis. Hem parlat de tot el que hem après i ens hem compromès a posar en pràctica les mateixes mesures d’ estalvi a casa.

La nostra frase final del projecte : AMB PETITES ACCIONS PODEM FER GRANS CANVIS.