EduHack: 2a edició

Procés i cicle EduHack

La segona edició d’EduHack va acollir a aproximadament 800 participants dividits en 150 equips de disseny.

En aquesta segona edició, cada equip va triar un repte i en va dissenyar una solució utilitzant la metodologia del Design Thinking. Mitjançant una plataforma online i sessions presencials col·laboratives, els equips de treball van seguir la seqüència de cocreació de quatre fases: empatitzar, definir, idear i prototipar.

Les fases integren diverses activitats pràctiques on els participants han d’utilitzar la seva creativitat, capacitat resolutiva i coneixement adquirit per a dissenyar propostes didàctiques viables: transformar materials d’aula, incloure l’ús de recursos digitals per l’aprenentatge, canviar la forma d’interactuar amb els alumnes, etc.

El procés i l’aprenentatge que se’n deriva queden enregistrats per tal de poder compartir les solucions amb altres docents, institucions públiques i el públic en general.

D’aquest treball en equip van resultar 21 projectes (prototipsde propostes didàctiques innovadores, inclusives i digitals, impactant a la fase de poilotatge al voltant de 70 escoles, 280 docents i 35.000 alumnes.

El cicle complet, pràctic i col·laboratiu d’EduHack té una duració de dos cursos escolars.

 
Sessió inicial

La segona edició d’EduHack consta de dues parts: unes sessions presencials i un procés en línia continuat per desenvolupar i pilotar les propostes en contextos educatius reals.

La sessió inicial de llançament es va celebrar el 18 de novembre del 2017, de 9 h a 18 h, i va tenir  lloc simultàniament a quatre seus a Catalunya, per tal d’afavorir la creació de comunitats d’aprenentatge i el treball en equip.

Les seus van ser la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, la Universitat de Girona, a Girona, el Complex Educatiu, a Tarragona i la Universitat de Lleida, a Lleida.

Van participar-hi docents de tots els nivells educatius i àmbits curriculars, professorat i estudiants de màster i grau relacionats amb l’educació, persones expertes de la indústria i professionals de centres de recerca.