Què és EduHack?

Cocreació d’experiències educatives

mSchools EduHack, organitzat per Mobile World Capital Barcelona, és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita els docents per identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant els docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.

La iniciativa, que aquest any acull a més de 800 participants, se centra també en teixir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, centres de recerca i institucions públiques per dissenyar i treballar conjuntament per accelerar la transformació digital del sector educatiu.

EduHack es crea com a resposta a un món digital global i hiperconnectat on la ràpida i constant evolució de les tecnologies ha impulsat la necessitat de transformació de tots els àmbits de la societat. L’educació no n’és una excepció.

Les necessitats dels alumnes d’avui estan canviant tan ràpidament com les tecnologies que els envolten. Incorporar aquest canvi, però, pot resultar complex. És ara que la comunitat educativa té la gran oportunitat i responsabilitat d’utilitzar el seu coneixement sobre alumnes i centres educatius per crear solucions als reptes a què s’enfronten cada dia.