Manifest

Com ens agrada viure en el nostre planeta, la Terra! Però hem de tenir-ne cura. I com fer-ho?
Els humans tenim dret a una vida saludable, en harmonia amb la naturalesa. El dret al desenvolupament que tothom té, sigui d’on sigui, ha de tenir en compte les necessitats de desenvolupament i ambientals de les generacions presents i futures, tenint com a objectiu aconseguir un desenvolupament sostenible.
Tothom ha de cooperar en la tasca essencial d’eradicar la pobresa al món, com a requisit indispensable del desenvolupament sostenible, amb la finalitat de reduir les disparitats en els nivells de vida i respondre millor a les necessitats de la majoria.
També cal cooperar amb esperit de solidaritat per a conservar, protegir i restablir la salut i la integritat de l’ecosistema de la Terra. En tenen obligació els polítics que ens manen, però també nosaltres a nivell individual i com a societat.
Per aconseguir-ho, els Estats han d’augmentar el saber científic i tecnològic, intensificant la difusió d’avenços innovadors, però en com tractar les qüestions ambientals hi hem de participar tots i totes. Hem d’estar alerta a qualsevol activitat que causi degradació ambiental greu o que es consideri nociva per a la salut humana.
I en tot aquest propòsit, la pau i el desenvolupament són interdependents i inseparables. I les dones tenen un paper fonamental en l’ordenació del medi ambient i en el desenvolupament. És, per tant, imprescindible comptar amb la seva participació per aconseguir el desenvolupament sostenible.
I també amb la dels nens i nenes, i joves. Ha de mobilitzar-se la creativitat, els ideals i el valor de la joventut del món per forjar una aliança mundial orientada a aconseguir el desenvolupament sostenible i assegurar un futur millor per a tothom.
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
I nosaltres hi podem col·laborar des de la nostra localitat. I tot això podem començar a fer-ho en el nostre dia a dia, en els petits detalls que són com un gra de sorra en una platja.
Posem-nos mans a l’obra que, com diu el poeta, “tot està per fer, i tot és possible”.